Uyuşturucu davaları ile ilgilenen uyuşturucu avukatı, genel olarak bu alanda tecrübe kazanmış ve deneyim sahibi kişilerdir. Avukatlık mesleğinde uyuşturucu davalarına bakan avukatlar olarak bir ayrım yapılmamıştır. Ancak avukat arayışında olan müvekkiller sorun yaşadıkları zaman alanında tecrübeli olan avukatları tercih edilir

Uyuşturucu davaları, dikkatli ve hassas bir şekilde incelenmesi gereken dosyalardır. Bundan dolayı bir avukatın dava öncesinde, dosyanın hazırlanmasında ve olayın tamamen aydınlatılmasında gerekli olan faaliyetleri yerine getirmesi oldukça önemlidir. Bu süreçte davayı etkileyebilecek yanlış ifadeler cezai işlemlerin artmasına sebebiyet olabilmektedir. Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu madde bulunduran ve bunun ticareti ile uğraşan kimselerin danışacağı bireylerdir. Böyle suçlamalar ile karşı karşıya kalındığı zaman avukatın tavsiyelerine göre hareket edilmesi gereklidir. Böylece yargılama süreci doğru yönde ilerler ve olumlu bir şekilde sonuçlanır. Uyuşturucu avukatı İstanbul hukuk firmamızdan gerekli bilgi ve desteği alabilirsiniz.

Uyuşturucu Kullanma Suçu

Uyuşturucu satmanın cezası 2022 yılında genel olarak şu şekilde olmaktadır; Birincisi uyuşturucu maddeyi kullanma suçu diğeri ise bulundurma, satma ve kabul etmedir. Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran bireyler bu maddeyi kullandığı için ellerinde bulunduruyor olmalıdır. Fakat uyuşturucu maddeyi elinde bulunduruyor, kullanıyor ve satışı yapılıyorsa ağır uyuşturucu cezası ile karşılaşmak mümkündür. Ayrıca tespit edilen uyuşturucu miktarı da belli bir kullanım dozuna sahip olmalıdır. Bireylerin ellerinde fazla miktarda uyuşturucu madde varsa buna ilişkin deliller hazırlanmakta ve cezaları belirlenmektedir. 

Uyuşturucu kullanmanın cezası 2 ve 5 yıl arası hapis cezasına almaya sebep olmaktadır. Aynı zamanda uyuşturucu maddenin etkisindeyken işlenen suçlar da cezai yaptırımları değiştirebilir veya artırabilir. Uyuşturucu suçları ve uyuşturucu avukat ücretleri hakkında detaylı bilgi için Ceza Avukatı sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları

Uyuşturucu maddelerin ithali, ihracı, ülke içi ve ülke dışına satılması, depolanması ve ticaretinin yapılması ile işlenen tüm suçlar uyuşturucu madde ticareti içerisine girmektedir. Uyuşturucu madde ticaretindeki suçlar ve uyuşturucu satmanın cezası ile ilgili şöyle yazılabilir;
• İmal: farklı maddelerin kimyasal tepkimeye sokularak uyuşturucu maddeye dönüştürmesidir.
• İthal ve ihraç: uyuşturucu maddenin ülke içine sokulması ve ülke dışına götürülmesine denir.
• Uyuşturucu madde satmak: maddenin bir bedel karşılığında başka birilerine satmaktır.
• Uyuşturucu madde satın alma: uyuşturucu madde satanlardan para karşılığı uyuşturucu satın almaktır.
• Uyuşturucu madde depolama: uyuşturucu maddelerinin ülke sınırları içerisinde herhangi bir yerde depolanmasıdır.
• Uyuşturucu madde bulundurma: uyuşturucu maddeyi kullanmak dışında herhangi bir amaçla elde bulundurmaktır.
Uyuşturucu bulundurmanın, imal etmenin, ithal ile ihraç etmenin veya uyuşturucu satmanın cezası ise yirmi ve otuz yıl arası hapis cezasıdır. Uyuşturucu madde ticaretinin soruşturma esnasında avukat olmadan herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Suçun işlendiği zaman aralığında suç şüphesi varsa bu durum tutuklama sebebi sayılmakta ve bundan dolayı uzman uyuşturucu avukatı ile çalışılmalıdır.

ceza avuktının baktıgı davalar

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk ceza kanununda dört şekilde para cezası verilmektedir. Bunlardan ilki adli para cezasıdır. İkinci para cezası yaptırım para cezalarıdır. Üçüncü para cezası ise hapis cezası ile para cezasının aynı anda olmasıdır. Dördüncü ve son para cezası hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi olarak bilinmektedir. Uyuşturucu cezası ile ilgili suçlarda yirmi ve otuz yıl arası hapis cezası ve ek olarak yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. Ancak uyuşturucu madde ticareti ile ilgili suçlar para cezasına çevrilmemektedir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul eden bireylerin hem hapis hem de para cezası almaktadır. 

Uyuşturucu kullanmanın cezası ve uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirmek farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Özellikle uyuşturucu madde kullanımında mahkeme tarafından cezanın ertelenmesi mümkün olmaktadır. Uyuşturucu cezasının paraya cezasına çevrilmesi için alanında uzman olan bir avukata danışarak bilgi almak gerekmektedir. Uyuşturucu avukatı İstanbul hukuk büromuzdan istediğiniz bilgileri kısa süre içerisinde öğrenebilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi kullanma amaçlı mı yoksa ticaretini yapma amaçlı mı sakladığına dair olguları araştırmak gerekmektedir. Bu araştırma öncesinde dikkate alınması gereken en önemli şeylerden birisi uyuşturucu maddenin bir yerde saklama amacıyla muhafaza edilip edilmemesidir. Şüpheli Uyuşturucu maddeyi kullanmak amacı ile elinde bulunduruyorsa bu maddeyi ulaşabileceği bir yerde saklar. Boşanma avukatı Ancak ticari amaç sebebi ile uyuşturucu madde gizli bir yerde depolanıyorsa davanın seyri farklı yönlere doğru ilerlemekte uyuşturucu kullanmanın cezası olarak yaptırımlar uygulanmaktadır.

Uyuşturucu maddenin miktarı, kullanılıp kullanılmadığını ve ticareti için saklanıldığına dair birçok ipucu vermektedir. Uyuşturucu maddeleri bulundurma şekilleri de hangi amaçla kullanıldığına ilişkin karar verilmesini sağlamaktadır. Failin kastının belirlenmesinde uyuşturucu miktarı, madde bağımlılığı, uyuşturucu madde çeşitliliği ve bu ticaretine yönelik sabıkasının olup olmadığı detaylı bir şekilde incelenir. Tüm bu araştırmalar sonucunda uyuşturucu kullanmanın cezası 2022 yılında hangi hükümleri içeriyorsa, işlemler o şekilde yerine getirilmektedir.

Uyuşturucu Madde Yakalatmanın Cezası

Uyuşturucu cezası, 2 ve 5 yıl arasında farklılık göstermektedir. Ancak duruma göre cezaların artması ve azalması gündeme gelebilir. 2 ve 5 yıl arasında değişen bu ceza türü genel olarak uyuşturucuyu yanında taşıyan bireylere verilmektedir. Türk ceza kanununa göre bireyin uyuşturucu taşıması, kullanması, satması ve kabul etmesi yasaktır. Bu kanuna uymayan kişiler için uyuşturucu satmanın cezası 2022 yılında hapis cezası olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat uyuşturucu ticareti yapılmıyorsa ve yalnızca uyuşturucu elde bulunduruluyorsa bu durumda en az 2 yıl hapis cezası uygulanmaktadır. Bu cezalara ilişkin detaylı bilgi öğrenmek için uyuşturucu avukatı İstanbul ilindeki hukuk büromuza danışabilirsiniz.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan kişilerin davalarına uyuşturucu avukatı bakmaktadır. Uyuşturucu ile ilgisi olan kişilerin davalarında savunma dosyası hazırlamak ve olayın iç yüzünün tam olarak aydınlatabilmek için avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dava süreci içerisinde söylenebilecek yanlış ifadeler kişilerin ağır cezalar ile yüzleşmesine sebebiyet olmaktadır. Bunun önüne geçmek ve uyuşturucu cezası hakkında bilgi alabilmek için alanında uzman uyuşturucu avukatlığı yapan kişilere danışmak oldukça önemlidir. Bir avukata ihtiyaç duyulduğunda uyuşturucu avukat ücretleri hakkında da genel bir araştırma yapılması gerekmektedir.

 
Uyuşturucu bulundurmanın ve özellikle uyuşturucu satmanın cezası oldukça olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu tarz zor durumlar ile baş edebilmek ve iyi sonuçlar alabilmek için uyuşturucu suçları alanında kendisini geliştiren uzman avukatlara gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan rehberlik kapsamında uyuşturucu avukat ücretleri hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Uyuşturucu avukatları;
• Doğru savunma yapar
• Yeterli olacak delilleri detaylıca inceler ve toplar.
• Müvekkillerinin karşılaştığı olumsuz durumlarda iyi bir psikolojiye sahip olması için çabalar.
Uyuşturucu kapsamında bulunan tüm suçların belirli bir cezası vardır. Ancak bazı durumlarda irade dışı durumlar ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bundan dolayı ne yapılması gerektiği hakkında rehberlik edecek ve kişiyi savunabilecek bir uyuşturucu avukatı olması çok önemlidir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Nitelikli Halleri

Kişi, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili etkin bir pişmanlık hissediyorsa ve olumsuzlukları gidermek amacı ile olumlu bir iş birliği içerisindeyse ceza indirimi uygulanabilmektedir. Ancak bireylerin uyuşturucu satmanın cezası 2022 yılında hangi aşamadaysa bunun bilincinde olmalıdır. Uyuşturucu madde ticareti suçu dolayısı ile yaşanan iki tür pişmanlık hali bulunmaktadır.

 Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Uyuşturucu ticaretine bulaşan kişi, henüz resmi makamlar haber almadan önce iş birlikçilerini ve uyuşturucu maddelerinin nerede saklandığını yetkililere haber verirse hakkında herhangi bir ceza verilmemektedir.
• Suç işlendikten sonraki süreçte iş birliğinde bulunan ve uyuşturucu ticareti gerçekleştiren kişinin pişman olması ve yardım etmesine bağlı olarak ceza miktarı dörtte birden yarısı olacak şekilde uygulanmaktadır. Ancak suçlunun verdiği bilgiler doğru ve sonuca etki edecek düzeyde olmalıdır. Uyuşturucu avukatı hakkında detaylı bilgi için bkz. Ceza Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu madde kullanan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaktadır.

İlk defa uyuşturucu kullanan bir kişinin durumuna göre kovuşturma aşamasına geçip geçilmeyeceği belli olmaktadır. Savcılık kararı erteleyebilir ve 5 yıl sistemde bekleme süresi olmaktadır.

Uyuşturucu davaları bir yıla yakın bir süre devam edebilmektedir. Ancak bazı davalar 5 ve 6 ay içerisinde bitebilmektedir.

Sabıka kayıtlarının silinmesi işlenen suçun içeriğine ve niteliğine göre değişmektedir. Ancak genel olarak en az 5 en fazla 30 yıl içerisinde silinir.

Uyuşturucu bulundurma, satma, kabul etme ve depolama gibi suçların cezası 20 yıldan 30 yıla kadar sürmektedir.

Alanında uzman avukat kadromuz ile yanınızdayız!

Call Now ButtonHemen Arayın