Ümraniye Ceza Avukatı

  Ümraniye Ceza Avukatı   

Ümraniye ceza avukatı resmi bir sıfat değildir. Avukatlık sınırları Avukatlık kanununda yer almakla birlikte avukatlıkta ceza hukuku avukatlığı şeklinde resmi bir sıfat yoktur. İstanbul  iline bağlı Avrupa yakasında bulunan Ümraniye ilçesinde ceza hukuku davalarına bakan uzman ve tecrübeli avukatlar bu isim verilir. Bu sebeple bu kişiler müvekkillerini ceza mahkemelerinde en iyi şekilde temsil ettikleri için bu şekilde halk dilinde unvan verilmiştir. Resmi olarak Ümraniye ceza avukatı şeklinde bir sıfat yoktur.   

Ümraniye Ceza Avukatı;   

Ağır Ceza Mahkemeleri (Üst sınırı On yıl veya daha üzeri hapis cezalarına bakar)  

Asliye Ceza Mahkemeleri (Üst sınırı On yıl veya daha altından bulunan ceza davalarına bakar)  

Çocuk Ceza Mahkemeleri( Çocuk mahkemeleri, esasen asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlar ile ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan davalara bakmakla görevlidir)  

Sulh Ceza Hakimliği (5235 sayılı kanuna göre; sulh ceza hakimliği, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir.)  

Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi(İstinaf Mahkemesi)   

Yargıtay Ceza Dairesi (Temyiz Mahkemesi)   

Yargıtay Ceza Genel Kurulu( İçtihadı Birleştirme Yüksek Mahkemesi)   

Anayasa Mahkemesi(Ceza Davalarına Dair Hak İhlalleri)   

 ceza davalarına bakar.   

  

  

Ümraniye Ağır Ceza Avukat Ücretleri Ne Kadar?   

Ümraniye ağır ceza avukatı ile çalışmak isteyen kişiler öncelikle avukatlık ücretlerini öğrenip kendi bütçesine göre en iyi avukat ile çalışmak ister. Bu sebeple Ümraniye ceza avukatı ile çalışmak için avukatlık ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Çizelgesinde belirtilmiştir.    

Ümraniye Ceza avukatı tutmak isteyenlerin belli bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Ceza avukatı ücretleri davadan davaya göre farklılık göstermektedir. Avukatlık ücretlerinin değişiklik göstermesinde etkili pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin arasında avukatın tecrübesi, deneyimi , suçun niteliği, dava süresinin uzunluğu gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca davanın görüldüğü yer de ücretlerin değişiklik göstermesinde etkilidir. Örneğin İstanbul ceza avukatı ile farklı bir il veya ilçedeki en iyi ceza avukatının talep ettiği ücret farklılık göstermektedir. Ceza hukuku alanının genişliği ve ceza davalarının zahmetli ve zor olması sebebi ile avukatın bu alanda tecrübe kazanmasıyla avukatlık ücretleri de artmaktadır.    

Ümraniye Ceza avukatları yapılması en zor avukatlık dallarından biri olduğu tecrübeli ceza avukatları ile çalışmak en iyi seçenek olur.   

   

2023 yılı ceza davası için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yürürlüğe giren bu ücret tarifesi ile avukatlar, belirlenen en alt ve en üst ücret sınırına uymak zorundadır.    

2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ceza avukatı tutma ücreti;,  

 Ceza soruşturması evresinde yapılacak her bir işlem için 2.800 Türk Lirası    

Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak işlemler için 9.200 Türk Lirası    

Ağır ceza mahkemelerinde yapılacak ceza avukatlığı için 17.400 Türk Lirası,    

İstanbul Barosu 2023 Yılı Tavsiye Ücret Çizelgesine göre  

 Ağır Ceza-Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanık Müdafiliği 70.000 Türk Lirası    

Mağdur/Katılan Vekilliği 45.000 Türk Lirası    

Asliye Ceza Mahkemelerinde Sanık Müdafiliği 45.000 Türk Lirası    

Mağdur Vekilliği 30.000 Türk Lirası  

 Sulh Ceza İnfaz Hakimliği Avukatlık Ücreti 20.000 Türk Lirası   

 Disiplin Mahkemesi 22.000 Türk Lirasıdır   

  

  

 Bu ücretlerde asgari ücret altına düşmemek kaydı ile avukat müvekkil arasında gerekli ücret anlaşması yapılabilir. Ceza davalarında ceza avukatının tecrübesi ve başarısı arttıkça talep ettiği ücret artar. Ceza avukatlığı ücreti miktarının alt sınırı olmakla birlikte üst sınır yoktur. Ceza avukatı bir dava için 100.000 Türk Lirası da alabilir.Bir Milyon Türk lirası da alabilir. Ceza avukatlık ücretinin sınırı yoktur. Bu miktarı vekil ile vekil eden arasında ki anlaşma belirler.   

  

  

Ümraniye Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?   

Ümraniye Ceza avukatı çoğunlukla Ağır ceza, Asliye ceza, Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalara girer. Bu davalarda uzun süre görev yapıp tecrübe kazanır bu sebeple ceza mahkemelerinde görülen çeşitli ceza davalarına girer bu davalar;   

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar ve üst sınırı on yıldan fazla olan Ağır ceza mahkemesinde görülen davalara Ümraniye ceza avukatlarının bakması büyük önem arz eder.    

Nitelikli dolandırıcılık (Ağır ceza mahkemesinde yargılaması yapılan bu suç fiilinin alt sınırı dört yıldır, sanığın başka suçtan tutuklaması yoksa yargılamalar tutuksuz yapılır. Yargılanan sanık ceza alı ve iyi hal indirimi alırsa üç yıl dört ay hapis cezası ile cezalandırılır)  

Hileli iflas   

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti   

(Uyuşturucu ticareti suçunun alt sınırı on yıldır yargılaması Ağır ceza mahkemesinde yapılır. Uyuşturucu madde satma suçundan ceza alan sanık esrar ve benzeri madde ihtiva eden sentetik olmayan uyuşturucu satmak suçundan ceza alırsa alt sınırı on yıl hapis cezası alır iyi halden altıda bir oranında indirilip sekiz yıl dört ay hapis cezası ile cezalandırılır. Eroin, kokain şeklinde sentetik uyuşturucu madde satmak suçundan ceza alırsa cezası yarı oranında artar ve on beş yıl hapis cezası alır. İyi hal indirimi ile cezası on iki yıl altı ay hapis cezasına indirilir. Bu suçun kapalı cezaevinde yatarı en az beş yıl yedi aydır)  

Uyuşturucu madde Kullanma Suçu  

 ( Uyuşturucu madde kullanırken yakalanan şüpheli hakkında öncelikle hakkında erteleme kararı verilir. Bir yıllık denetimli serbestlik ve beş yıllık hakkında erteleme kararı devam eder. Bu süreler içinde tekrardan uyuşturucu madde kullanırken yakalanırsa derdest olan soruşturma dosyası açılır. Cumhuriyet savcılığı iddianameyi  hazırlayıp yetkili Asliye ceza mahkemesine gönderir. Yargılamayı yapan Asliye ceza mahkemesi sanığın suçunu sabit görürse alt sınırdan iki yıl hapis cezası verebilir. Sanık uyuşturucu madde içmek suçundan iki yıl  ceza alırsa iyi halden hakkında bir yıl sekiz ay hapis cezası verilebilir. Sanığın adli sicil kaydı temizse hakkından erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.   

Parada sahtecilik   

Rüşvet   

Şantaj  

(Şantaj suçunun alt sınırı bir yıl üst sınırı üç yıldır. Yargılaması Asliye ceza mahkemesinde yapılır. Şantaj suçundan bir yıl ceza alan sanık iyi halli ise On ay hapis cezasına çarptırılır. Asliye ceza mahkemesinde ceza alan sanık daha önce herhangi bir suça karışmamış ve adli sicil kaydı temizse hakkında hükmün açıklanmasının kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ceza avukatları tarafından beraat kararı ile birlikte hedeflenen kararlardan biridir.   

Soykırım   

İnsanlığa karşı suçlar   

Hırsızlık Suçu 

( Hırsızlık suçunda en çok görülen muhafaza altına alınmış hırsızlık suç fiilidir. Bu suçun yargılaması Asliye ceza mahkemesinde yapılır. Asliye ceza mahkemesinde yargılaması yapılan bu hırsızlık fiili nitelikli hırsızlığa girer bu sebeple cezasının alt sınırı beş yıldır. Hırsızlık suçundan beş yıl hapis cezası alan sanık iyi halli ise cezasında altıda bir oranında indirim yapılır ceza dört yıl iki aya iner. Dört yıl iki ay hapis cezasının kapalı cezaevinde kalma durumu ortalama 11 veya 12 gündür.)  

Örgüt   

Kasten öldürme   

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi   

İşkence   

Cinsel saldırı   

Çocukların cinsel istismarı   

Reşit olmayanla cinsel ilişki cezası( Şikayete bağlı olan bu suçun cezasının alt sınırı iki yıl üst sınırı beş yıldır. Bu davaların yargılaması Asliye ceza mahkemesinde yapılmakla birlikte bu suçlar ağır ceza mahkemesinde çocukların cinsel istismarı suçundan bu suça dönebilir.)  

Yağma   

Nitelikli Yağma   

Zimmet   

İrtikap   

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama   

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar   

Milli savunmaya karşı suçlar   

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk   

Ümraniye Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?   

Ümraniye Ceza avukatı öncelikle Ümraniye ilçesi olmak üzere İstanbul şehrinin  tüm bölgelerine en iyi hizmeti vermek için gerekli tüm işlemleri yerine getirir. Ümraniye ceza avukatının öncelikli aktif olduğu Adliye İstanbul adliyesi, Lokasyon olarak Kocaeli şehrinin Gebze ilçesine yakın olması sebebi ile Gebze adliyesi, Yoğunluğun yüksek olması sebebi ile Çağlayan adliyesi olarak adlandırılan İstanbul Adliyesidir. Ayrıca Ümraniye adliyesinde ki ceza davalarında gerekli hukuki işlemleri yapabilir. Ümraniye ilçesinde ceza davalarında bakan avukatlar Cezaevi işleri Silivri,Maltepe, Ümraniye ve Kandıra Cezaevlerinde aktif  hukuki işlem yapar.    

   

Ümraniye Ceza Avukatı Yaptığı İşlemler?  

Ümraniye ceza avukatları ceza davasının konusu olan soruşturma evresinde müvekkillerini emniyet ve savcılık sorgusunda yanında olup hukuki olarak destek verme, Sulh ceza hakimliğinde hakkında tutuklama kararı verilirse yetkili Asliye ceza mahkemesine tutukluluk kararına itirazda bulunma, Temsil edilen şüpheli hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı verilirse bu Adli kontrol kararına itiraz,  

Ceza mahkemesinde gerekli savunmaların yapılması, Savunma dilekçesinin hazırlanması, Savunma beyanlarının yetkili ceza mahkemesine iletilerek gerekli savunmaların yapılması,  

Kovuşturma evresi olan duruşma evresinde Ağır ceza veya Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı bu kararlar yargılanan sanığın menfaatine aykırı ise uzman ceza avukatı olarak  gerekli itiraz işlemlerinin yapılması,   

Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacak olan istinaf işlemleri   

Yargıtay Ceza Dairesinde yapılacak olan temyiz işlemleri  

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü ziyareti ve müvekkili hakkında yürütülen ceza davaları hakkında savunmaya dair gerekli işlemleri yapar.   

   

Ümraniye Ceza Davalarına Bakan Avukatlar    

Ümraniye ilçesinde  ceza davalarına bakan avukatlar müvekkillerine en iyi hizmet amacı ile ceza mahkemelerinde davalarında ceza avukatları; sanığı, mağduru, şüpheliyi, suçtan zarar göreni, suçtan sorumlu olanı veya suça sürüklenen kişiyi temsil eder.   İnsanların en temel haklarından biri olan özgürlük hakkının kanunlar önünde gerekli hukuki savunmaların yapılması  çok önemlidir. Kişinin haksız yere cezalandırılması veya hak etmediği bir cezaya çarptırılması, kişiyi maddi ve manevi olarak yıpratmakta ve zorluklar çıkarmaktadır. Bundan dolayı da ceza davalarınızda avukatla çalışmak oldukça önemlidir.  Alanında uzman, deneyimli ve kanun güncellemelerini  ve Yargıtay ceza genel kurulu kararlarını  yakından takip eden bir cezaya avukatı sizi davanızda en iyi şekilde savunabilir ve lehinize karar alınmasını engelleyebilir.  İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu olarak sizi davalarınızda en iyi şekilde savunabilmek için var gücümüzle çalışmaktayız ve hukuka dair gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. 

 

Ümraniye Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi? 

Ümraniye Ceza Avukatları Taraflar duruşmaya gelerek olayı bizzat kendileri anlatmalıdır. Olayı anlattıktan sonra davayı ceza avukatı aracılığı ile takip edebilirler. Hakim her iki tarafı da dinler ve olayın nasıl oluştuğunu ve neyden kaynaklandığını anlamaya çalışır. Yani ceza avukatı duruşmada müvekkilinin yerine geçerek beyanda bulunamaz. Suç işlendiğini dair açılan davada beyanda bulunma hakkı sanığa, mağdura, tanığa ve müştekiye aittir. Beyanda bulunma hakkı başka bir kişiye devredilemez. Bu sebeple Ümraniye ceza avukatlarının yaptığı işlemler çok önemlidir.  Call Now ButtonHemen Arayın