İdare Avukatı

İdare hukuku; idarenin tanımını, yapısını ve işleyişini düzenleyen genç bir hukuk dalıdır. Kişilerin, idareden kaynaklı oluşabilecek her türlü zararı idare hukuku tarafından güvence altına alınmıştır. İdareye karşı dava açma hakkı mevcuttur. İdarenin bir eylem ya da işleminde hukuka aykırı iddiasıyla idari uyuşmazlıklar doğar.  İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.

Müvekkillerimize Ceza Avukatı, Boşanma Avukatı, Miras Avukatı gibi tüm avukatlık hizmetlerini ivedilikle ve müvekkil odaklı çözümcül yaklaşımla sunuyoruz. Diğer Avukatlık hizmetlerimiz için sitemize göz atabilirsiniz.

İdare Hukuku Kapsamında Açılabilen Davalar

 • İptal Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
 • Belediye Cezalarına Karşı İptal Davaları
 • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptal Davaları
 • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Durumlarında Dava Takibi
 • Diğer Kanunların Açıkça İdare Mahkemesini Görevlendirdiği Davalar
 • Tahkim Yolu Öngörülmüş İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarından Hariç Kamu Hizmetlerinin Birinin Yürütülmesi Adına Uygulanan İdari Sözleşmeler Sebebiyle Taraflar Arası Çıkan Anlaşmazlıklara İlişkin Tüm Davalar
slide-13-1-min-1-1536x864

Bilgi Edinme Hakkı

Kişilerin, idarenin yaptığı işlem ve eylemlerin gerekçelerini bilgi yoluyla talep etme hakları vardır. İdare kanunlar gereği isteyen gerekçeleri sunmak zorundadır. 15 gün içinde istenen gerekçeler sunulmalıdır.15 gün içinde sunulamayacak gerekçelerin süre bitiminde başvuran kişiye bildirilmesi gerekir. İdare gereçleri sunarken başka bir birimden yardım alırsa süre 30 güne uzayabilir.

İptal Davası

Konusunu idari işlemlerden alır. Eylemlere karşı dava açılmaz. İptal davasının açılabilmesi için işlemin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İptal davasının amacı, idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesidir. İptal davası sonucunda verilen karar ilgili herkes için hüküm ve sonuç doğurur.  Davanın iptal kararı ile sonuçlanması halinde idari işlem tüm hüküm ve sonuçları ile ortadan kalkar.

Tam Yargı Davası

Tam yargı davası; idare, eylemler ve işlemler sonucunda kişisel hakların ihlal edilmesi ve uğranılan zararın karşılanması amacıyla açılır. Tam yargı davasına konu olan sorumluluklar; idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmelerdir. Tam yargı davası aynı zamanda idarenin hukuk kurallarına bağlı olarak çalışması sağlayan bir denetim aracıdır. İdarenin hukuk kurallarına aykırı işlem ya da eylemleri tespit edilirse caydırıcı sonuçları olur. Tam yargı davaları iki şekilde açılabilir;

-Tazminat Davası: İdarenin vermiş olduğu zararın giderilmesi için açılır.

-İstirdat Davası: İdarenin mal varlığına geçmiş olan taşınır, taşınmaz malın ya da paranın geri alınması amacıyla açılan davadır.

İdari Dava Açma Süresi

Tazminat davalarında zararın kaynağının tespit edilmesi öncelikli adımdır. Zararın kaynağı idari eylem olarak belirlendiyse durumun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde dava açılmalıdır. Eğer ki zararın kaynağı idari işlem ya da idari sözleşme olarak belirlendiyse 60 gün içerisinde davanın açılması gerekir.

Slide

İdari Davalarda Yetkili Mahkemeler

*Davanın açılmasını gerektiren idari işlemi ya da sözleşmeyi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi,genel  yetkilidir.

*İdari sözleşmeden doğan davalarda, idari sözleşmeyi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.

*Bir idari eylemden doğan davalarda, eylem yapıldığı yerdeki idari mahkeme yetkilidir.

 

İdari Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İdari davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Herkes kendini ilgilendiren konularda dava açabilme hakkına sahiptir. Fakat davanın ciddi sonuçlar doğurabilmesi ihtimaline karşılık tecrübeli ve karmaşık süreçlerde sizi en iyi temsil edebilecek avukatınızın olması sizin yükünüzü azaltacaktır.

Sizi temsil edecek avukatın en iyi idare hukuku avukatı olması, davanın başarıyla sonuçlanmasında oldukça önemlidir.

İdare Hukukunun Genel Özellikleri

 • Genç bir hukuk dalıdır.
 • Tedvin edilmemiştir.
 • İçtihatlara dayanır.
 • İdare hukukunda oluşan uyuşmazlıklar idari yargı mercileri tarafından çözülür.
 • Dinamik bir hukuk dalıdır.
 • İşlemleri tek taraflıdır.
 • Kamu yararını gözetir niteliktedir.

İdare Avukatı Ücretleri

İdare avukatı ücretlerini birçok faktör etkilemektedir. Baronun her sene belirlediği asgari idare avukatı ücreti belirler. Bununla birlikte avukatın tecrübesi, davanın zorluğu, konusu, davaya ayrılan zaman, verilen emek, davanın görüldüğü gibi faktörler ücretlerin değişiklik göstermesinde önemli etkilere sahiptir. Avukatlık ve danışmanlık hizmet almak için veya fiyatlar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu olarak İdare Hukukunda Verdiğimiz Hizmetler

 • Memur davalarının yürütülmesi
 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davası
 • Her idari makama başvuru ve gerekli itirazın yapılmasi
 • Uyuşmazlıkların çözümü
 • İdari para cezaları itiraz ve iptal davası
 • İdari eylem, işlem ve sözleşmeden kaynaklanan davalar
 • İmar plan ve uygulamalarına yönelik itiraz ve iptal davaları

gibi daha pek çok konuda hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz diğer hizmetlerden olan boşanma avukatı, ceza avukatı, sözleşmeler hukuku avukatı hakkında bilgi almak ve idare hukuku davalarında danışmanlık ve avukatlık  hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alanında Uzman Avukat kadromuz İle Yanınızdayız!

Call Now ButtonHemen Arayın