CEZA HUKUKUNDA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU

CEZA HUKUKUNDA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Ceza hukukunda Kasten Adam Öldürme suçu  Türk Ceza Kanunun Hayata Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kasten öldürme  suçuna TCK 81,82 ve  83. Maddelerinde  yer verilmiştir.

  Kasten öldürme

         Türk Ceza Kanunu    Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

         Nitelikli haller

         Türk Ceza Kanunu   Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

 1. a) Tasarlayarak,
 2. b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 3. c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 4. d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 5. e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 6. f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 7. g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 8. h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)
 9. i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 10. j) Kan gütme saikiyle,(2)
 11. k) Töre saikiyle,(2)

         İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

     Türk Ceza Kanunu   Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

         (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 1. a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 2. b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturmas  gerekir.

         (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Adam Öldürme suçun da korunan hukuki değer insan hayatı, insan yaşamı, bir insanın yaşam hakkıdır. Bu suçu işleyen kişi açısından bu kişi her bir kişi olabilir. Özel bir sıfat aranmaz. Şöyle bir duruma ışık tutmak gerekir ki; bu suç altsoy, üstsoy, eş kardeş şeklinde birinci derece yakınlarına karşı işlenmesi halinde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üst sınırdan cezalandırılması durumu meydana gelir.

Bu suçta Fail gibi mağdur açısından özel, resmi sıfat gereği bir durum yoktur. Mağdur yukarıda ki paragrafta anlattığımız gibi birinci derece yakınlar ise ceza mahkemesi tarafından üst sınırdan cezalandırılma durumu meydana gelir. Bu suçların cezası beden ruh bakımından kendini savunamayak kişilere, hamile olduğunu bilerek gebe bir kadına karşı işlendiğinde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üst sınırdan ceza verilir. Bu durumlarda soruşturma evresinde bu suçu işlediği iddia edilen şüpheli hakkında savcılık tarafından tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine şüpheli sevk edildiğinde kendini en iyi şekilde savunabilmesi , soruşturma işlemleri devam ederken suçtan zarar gören müşteki bu suçu işlediği iddia edilen şüphelinin tutuklanması, yargılanması neticesinde ceza alabilmesini sağlamak için asil olarak kendi beyanlarını verebilmesi için uzman ağır ceza avukatı vasıtası ile bu savunma ve beyan işlemlerini en iyi şekilde yerine getirebilir.

Ceza Hukukunda kasten adam öldürme suçu serbest hareketli bir suç olduğu için farklı şekillerde işlenebilir. Bu suçun işlenmesinde sonuç alınarak netice durumunun meydana gelmesi mağdurun öldürülmesidir. Ceza yargılamasında mağdur olarak öldürülen kişi maktül olarak sıfat alır. Ceza yargılamasında taraf olan müştekiler(suçtan zarar görenler) maktülün yakınlarıdır. Ağır Ceza Mahkemesinde müşteki sıfatı alırlar ve davaya müdahil olmak isterlerse katılan sıfatını kazanırlar. Ceza Mahkemesinde müşteki vekili olarak ceza hukuku avukatı suçu işlediği iddia edilen sanığın en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli beyanları Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına soruşturma ve kovuşturma evresinde yazılı olarak beyan dilekçesi ile sözlü olarak kovuşturma evresinde(duruşmalar aşamasında) beyan eder. Bu türden ağır ceza davalarında ağır ceza avukatı çok büyük önem arzeder.

Kasten öldürme suçu; tasarlanarak, canavarca hisle eziyet çektirilerek, suçun yangın, su baskını tahrip batırma şeklinde önceden organize edilerek işlenmesi, suçun üstsoy,altsoy birine eş veya kardeşe karşı işlenmesi, ruh beden bakımından kendini savunamayacak savunmasız bir kişiye karşı işlenmesi, hamile olduğunu bildiği gebe bir kadına karşı işlenmesi, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi, kan gütme, töre saiki işlemesi halinde kasten adam öldürme suçu nitelikli hal olarak üst sınırdan cezalandırılır.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA TEŞEBBÜS

Kasten öldürme suçunda teşebbüs mümkündür. Fail öldürme kastı, düşüncesi ile bu duruma ilişkin elverişli hareketleri ile suç fiilini icra etmeye başlamış fakat elinde olmayan sebepler ile öldürme eylemini tamamlayamamışsa bu durum kasten öldürme teşebbüs suçunun konusu olur.

Örnek vermek gerekirse, müşteki hakkından hakkında alınan adli tıp raporunda müştekinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, ağır bir nitelikte olduğu, şüphelinin müştekiye karşı işlediği fiilin müvekkilin yaşam fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek boyutta olduğu adli tıp raporu ile sabit olduğu, Adli Tıp raporuna istinaden şüphelinin müştekiye karşı öldürmeye teşebbüs ettiği sabittir.Ayrıca Fail olay mahalline kasten öldürme suçuna yönelik icrai hareketler ile girip, Silahı müştekiye karşı ateşlediği, adli tıp raporunda yaşam fonksiyonlarını etkileyecek boyutta  bir durum tespit edildiği,  Silah tutukluk yapmasına rağmen ateş etmek için yine de silahı ateş etsin diye zorladığı, .Silah tutukluk yapmasa, müştekiye karşı defalarca kurşun sıkacağı, bu durumda müştekinin öleceğini,.  Bu durum sanığın öldürme kastı ile hareket edip, müştekiyi önceden planlayıp tasarlayarak, canavarca hisler ile  öldürmeye teşebbüs ettiğini çok açık şekilde göstermektedir.  Bu sebeple sanığın müştekiye karşı nitelikli olarak  kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan yani üst sınırdan cezalandırılması gerekmektedir. Bu duruma nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suç fiili tanımı eklememizin sebebi, önceden tasarlanarak planlanarak bu icra hareketlerinin yapılması neticesinde müştekinin ağır derecede yaralanması bu suç fiili meydana gelmektedir.

Kasten adam öldürme suçunda iştirak bakımından Türk Ceza Kanununda özel bir durum gösterilmemiştir. Kasten öldürme suçu bir den fazla kişiye karşı işlenmiş ise her bir işlenen suç için  sanık, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ayrı ayrı cezalandırılır.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA YARGILAMA İŞLEMLERİ

Kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edilen fail hakkında suçun işlenmesinin ardından derhal Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma işlemleri başlatılır. Suçu işlediği iddia edilen şüpheli, maktülün yakını olan müşteki/ler(Suçtan zarar görenler), olaya şahit olan kişilerin Savcılık tarafından görevlendirilen Kolluk( Emniyet güçleri) nezdinde ifadeleri alınır. Bu ifadelere istinaden yetkili Soruşturma Savcısı tarafların ifadesini alabilir, Cumhuriyet savcısının ceza yargılaması evresinde tarafların ifadesini alması sorgu olarak adlandırılır. Ayrıca şu bilgiyi vermekte büyük fayda teşkil etmektedir. Soruşturma işlemlerinin amiri Cumhuriyet Savcısı olsa da soruşturma aşamasında tutuklama, serbest bırakma kararlarını Sulh Ceza Hakimliği yerine getirir. Soruşturmayı yürüten Savcı, şüphelinin kuvvetli suç şüphesinden dolayı tutuklanmasını yetkili sulh ceza hakimliğinden talep eder ve şüpheliyi Sulh Ceza Hakimliğine sevk eder, Sulh ceza hakimliğinde duruşma açılarak, şüphelinin ve şüpheli müdafi ağır ceza avukatı olan  sulh ceza avukatının savunmaları alınır. Sulh Ceza Hakimi tarafından karar verilir.  Savcılık tarafından istenen tüm araştırma işlemleri savcılığa bağlı kolluk güçleri tarafından yapıldıktan sonra gerekli  belgeler, deliller ile birlikte suç şüphesinin güçlü bir şekilde meydana gelmesi ile Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlanır.  Bu suç Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girdiği için iddianame  yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından kabul edilmesi ile soruşturma işlemleri sona erer kovuşturma yani duruşma aşaması başlar.  Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından gerekli muhakeme işlemleri yapılarak suçun işlendiği sabit ise sanık cezalandırılır.

Call Now ButtonHemen Arayın