CEZA HUKUKUNDA İNSAN TİCARETİ SUÇU

CEZA HUKUKUNDA İNSAN TİCARETİ SUÇU

İnsan Ticareti Suçu Türk Ceza Kanunu 80.maddesinde düzenlenmiştir.

İnsan ticareti suçu

Türk Ceza Kanunu  80. Maddesinde Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

         Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

Ceza hukukunda  İnsan Ticareti Suçunda Ülkelerin hukuk ve kamu düzenine, İnsan onur haysiyetine yakışır hayat  ve vücut bütünlüğü, İnsan sağlığı, İnsanlık Ahlakı korunan ve bu suçun işlenmesinde ihlal edilen hukuki değerlerdir. İnsan ticareti suçunda hak hukuku ihlal edilen değer İnsandır. İnsan ticareti suçunda müşteki(suçtan zarar gören) açısından herhangi bir kişiye has özel bir durum mevcut değildir. Bu suçta dikkat edilmesi ve en hassas özel nitelikli nokta şudur ki; suçtan zarar gören müşteki on sekiz yaşından küçük ise zorlama, baskı, cebir, kandurma şeklinde herhangi bir işlem mevcut olmasa dahi suç gerçekleşmiş sayılır.

İnsan ticareti suçu bakımından eylem unsuru baskı, tehdit ve benzer yollar ile müştekiler üzerinde ki nüfusun kötüye kullanılması yolu ile kişilerin çaresiz hallerinden yararlanarak, zorla rızalarını kabullerini elde etmektir. Bu suçun işlenmesinde fiilerle birlikte zorla rızalarını alarak göçmen kaçakçılığı suçuna benzer olarak ülkeye giriş yaptırmak, ülkeden yasadışı yollar ile çıkarmak yolu ile belirli ulaşım araçları ile belirli yerlere sevk etmek şeklinde insan ticareti suçunda  netice alınmaya çalışılır. Bu suçun işlenmesinde netice alınmasında durumunda ise hedeflenen suç fiilinin yerine getirilmesi ile netice alınır. Suç fiili işlenmiş olur.  Bu suçun alt sınırının 8 yıl olması dolayısı ile yargılama işlemleri Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır. Bu tür davalarda müşteki vekili veya sanık müdafii olarak tecrübeli ağır ceza avukatı olarak ceza avukatının savunması ve beyanları çok önemlidir.

İnsan ticareti suçunda, göçmen kaçakçılığı suçundan farklı olarak teşebbüs mümkündür. Suç fiili eylemini yerine getiren failin Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek fiillerini işleyerek netice durumuna gelmiş, fiili meydan getirmiş olması gerekmektedir.

 

İNSAN TİCARETİ SUÇUNDA MUHAKEME

İnsan ticareti suçu içerisinde birden fazla unsur bulundurmak ile birlikte şikayete bağlı bir suç olmayıp re’sen soruşturması ve kovuşturması yapılan bir suçtur. Bu suçun araştırılmasında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasında hiç bir şekilde şikayet unsuru aranmaz. İnsan Ticareti Suçunun yargılaması Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır.  İnsan ticareti suçunun cezası sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıdır. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama işlemlerinde müşteki ve sanık vekili olarak  Ağır Ceza Avukatı savunma ve hukuki işlemleri yerine getirir.

 

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN BİRBİRİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İlk olarak bu iki suç fiilinde de suç fiiline yerine getirecek olan kişiler maddi çıkar elde etmek için suçtan zarar gören müştekilerin maddi ve manevi haklarını ihlal etmektedir. Bu ihlal durumu,  ihlal edilen mağdurun malvarlığı olmakla birlikte vücut bütünlüğü de olmaktadır. Bu suçların mağdurları göçmenler, yabancılardır . Bu iki suç fiilinde ortak ihlal edilen hukuki unsur insandır. Bu iki suç fiili organize ve iştirak hallerine çok müsait bir suç olmakla birlikte, güncel hayatta karşılaştığımız adli vakalarda tek bir kişiden ziyade bir den fazla kişi re’sen soruşturulur. Bu iki suç fiilinde vicdanları yaralayan mağdurların insanca yaşam hakkı, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırılmakta ve ihlal edilmektedir. Bu duruma ek olarak Tehdit, baskı, şiddet ve cebir unsurlarının varlığı göçmen kaçakçılığı suçunu insan ticareti suçuna dönüştürmek ile temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişileri sömürü ve ihlal durumu devam etmektedir.  

                                           

 

 

Call Now ButtonHemen Arayın