CEZA HUKUKUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI(HAGB)

Ceza Mukemesi Kanununda Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramı açıklanmıştır. İlgili Kanun maddesinde, Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl  veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl veya daha az ceza alır ve suçu işlediği tarihte adli sicil kaydı temiz ise gerekli şartları da yerine getiriyorsa sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Ceza mahkemesinde yargılanan sanığa veya sanık tutuksuz olarak  yargılanıyorsa, kendisine şartları mevcut ise Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konulu Ceza Muhakemesi kanunu madde 231. Maddesinden yararlanmak isteyip istemediği sorulur, sanığın müdafisi olan ceza avukatı varsa sanık müdafi olarak ta müvekkilinin onayı  ve faydasına olmak koşulu ile  ilgili kanun maddesinden yararlanmak istediklerini ceza mahkemesi hakimliğine iletir. Sanık yargılandığı davadan beraat etmeyi beklemesine ragmen kendisine ceza 2 yıl veya daha az süreli ceza verilip, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları mevcut olup, hakkında bu karar verilmiş ise  kendisi  veya  müdafisi  olan uzman ceza avukatı vasıtası ile istinaf kanun yoluna başvuramaz, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına istinaf kanun yolu açık değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına kararı veren örneğin İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise itiraz sanık veya vekili olan ağır ceza avukatı tarafından bir sonra ki Numara olan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılır.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ KARAR VERİLEBİLMESİ ŞARTLARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

 a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir.

Sanık , daha önceden kasıtlı bir suçta mahkum olmuş, adli sicil kaydı kasıtllı bir suçtan kaydı varsa, sanık duruşma ki gösterdiği tavır, davranışları tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu bir izlenim sergiliyorsa, bu tutumu sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünden müspet bir kanaate varılıyor ise sanık hakkında bu karar verilebilir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI KARARI VERİLMES HALİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK

Ceza Muhakemesi kanunu ilgili maddeside ; Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

Ceza hukukunda denetimliği serbestliğin amacı,  denetimli serbestliğe tabi  olan hükümlünün sosyal hayata kazandırılması, bir meslek, yetkinlik, edindirilerek sosyal geçimin sağlayarak suç ortamından uzak durması amaçlanmıştır. Denetimli serbestliğe, hükümlünün  hür hayata geçtiğinde sosyal hayata hazırlığı da diyebiliriz.Hemen Arayın