CEZA HUKUKUNDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Göçmen kaçakçılığı ve İnsan ticaretine ilişkin suçlar Türk Ceza Kanunu 79. Ve 80 maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suçlar suçun işlendiği yer ve suçtan zarar gören mağdurun durum ve özelliklerine istinaden Uluslararası suçlar  içerisinde yer edinmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda , öncelikle bu suçların hangi sebeplerden meydana geldiğini öğrenmek ve bu durumları ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik uluslararası sivil toplum örgütlerinin ve ekonomik yönden güçlü  devletlerin olumlu ekonomik yardım teşebbüslerinin suçun meydana gelmesinde tamamen ortaya kaldırmaya yönelik olmasa dahi, meydana gelen olumsuz durumların azalmasında önemli bir faktör olacaktır. Göçmen kaçakçılığı suçunun meydan gelmesinde meydana gelen başlıca sebepler;  ekonomik sorunlar, iç savaşlar benzeri sorunlar ile birlikte sosyal ve ekonomik yönden daha iyi ülkelere göç etme isteği meydana getirmekte ve bu durum göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçlarına zemin hazırlamaktadır.

Türk Ceza Kanununda Göçmen Kaçakçılığı suçu 79.maddesinde düzenlenmiş olup,

Göçmen kaçakçılığı(1)

            (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

  1. Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
  2. Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

             Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2)

Suçun, mağdurların;

  1.  Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  2. Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

            hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (1)

            (3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

            (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Göçmen kaçakçılığı suçunda suçla korunan hukuki değer; suçtan zarar gören kişinin ve ulusal, uluslararası toplumun faydasına ait durumlar zarar görmektedir. Suçtan zarar gören kişi bakımından, bu kişiler göçmenler olup, göçmen olan kişilerin vücut bütünlüğü, mülkiyet hakları, maddi ve manevi yönden korunma haklarıdır. Ulusal ve uluslararası toplum açısından ise bu toplumların  iktisadi düzenleri ve menfaatleridir. Göçmen kaçakçılığı suçunda fiili işleyen şahıs için özel bir sınıflandırma veyahut resmi bir sıfat durumuna ihtiyaç yoktur. Bu suçu işleyen  kişi herkes olabilmekle, bu suç herkes tarafından işlenebilen bir suçtur.  Fail bir kamu görevlisi ise kamu görevini icra ederken kullanılması gereken araç ve gereçleri, yetkiyi kullanması halinde verilecek ceza arttırılır. Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur, müşteki(suçtan zarar gören) göçmenlerdir. Bu suçun mağduru göçmenler olduğu için vatandaşlık avukatından ziyade, muhakeme işlemlerinde savunma işlemlerinde müdafi olarak veya mağdur avukatı olarak, müşteki vekilliği en iyi şekilde yapılabilmesi için uzman ceza avukatı ceza mahkemesinde yapılacak yargılama işlemlerinde çok önemli hukuki bir görev üstlenmektedir.

           Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenebilmesi için suç fiilinin meydana getirilmesinde ilk olarak bir yabancı yasal olmayan yollardan ülkeye sokmak, yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan yabancının ülkede yasadışı olarak ülkede kalmasına olanak sağlamak, yasadışı olarak ülkede kalmasına olanak sağlanan yabancının ülkeden yasadışı yollardan çıkmasına imkan sağlanarak suç fiilleri meydan gelir. Göçmen kaçakçılığı suçu, suçun tamamlanması bakımından tüm bu fiillerin hepsinin işlenmesine gerek yoktur. Bu fiillerden bir veya daha fazlası yerine getirildiğinde suç işlenmiş sayılır. En önemli unsur teşebbüs bakımından değerlendirilmelidir. Göçmen kaçakçılığı suçu teşebbüs aşaması ile sınırlanmış, fiil neticeye varmamış ise bu suç neticesi tamamlanmış, suç işlenmiş gibi fiili işleyen sanık veya sanıklar cezalandırılır.

Şu durumu da belirmek gerekir ki göçmen kaçakçılığı suçunda iştirak durumu çok fazla yaşanmaktadır. Bu suçun işlenmesinde iştirak durumunda her biri göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılır.

 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA MUHAKEME

Ceza hukukunda Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu sebeple herhangi bir şikayet durumuna ihtiyaç duyulmaksızın soruşturma ve kovuşturma işlemleri re’sen yapılır.  Göçmen kaçakçılığı suçunun yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmakta olup, müşteki veya sanık  vekili olan ceza hukuku avukatı tarafından gerekli savunma ve hukuki işlemler yerine getirilebilir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN CEZASI VE YAPTIRIMI

Bu suçu işleyen kişi Türk Ceza Kanunun 79.maddesinin ilgili fıkrasına istinaden üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suç yukarıda beyanlarımız da teşebbüs konusuna açıklık getirmekle birlikte, teşebbüs aşamasında kalsa dahi suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Call Now ButtonHemen Arayın