CEZA AVUKATININ SORUŞTURMA EVRESİNDE DOSYAYI İNCELEME YETKİSİNİN KISITLANMASI

CEZA AVUKATININ SORUŞTURMA EVRESİNDE DOSYAYI İNCELEME  YETKİSİNİN KISITLANMASI

Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir. Soruşturma evresinde şüphelinin müdafii olan uzman ağır ceza avukatı ceza soruşturmasının yürüten Cumhuriyet Savcılığından soruşturma dosyasını incelemek için talep dilekçesi yazdığında savcılık bu talebi soruşturmanın seyri açısından tehlike arz edilebilecek bir durum olması dolayısı ile Cumhuriyet Savcısı ceza yargılamasında soruşturma evresinde yetkili hakimlik olan Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınarak dosya Ceza Avukatının dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanabilir.

Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

 1. Kasten öldürme
 2. Cinsel saldırı
 3. Çocukların cinsel istismarı
 4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
 6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar  
 8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 9. b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
 10. c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçu.
 11. d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.

SANIK MÜDAFİİ OLAN AĞIR CEZA AVUKATI DOSYAYI NE ZAMAN İNCELEYEBİLİR?

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında dosya ceza soruşturması avukatı tarafından incelenebilir. Müdafi,Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan  iddianamenin yetkili ve görevli ceza mahkemesi  tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar gören müşteki  vekili de yararlanır.

   

 

 

Call Now ButtonHemen Arayın