Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Anneye Nasıl Verilir?

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Anneye Nasıl Verilir ?

Boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceği hususu çocuğun üstün yararına bırakılmıştır. Aile Mahkemesi ilk olarak bir uzman pedagog atar ve pedagog çocuğun anne ve babasıyla ayrı ayrı konuşur. Ardından pedagog kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlar. Genellikle aile mahkemesi bu konuda uzmanlığı bulunan pedagog görüşüne uygun karar vermektedir. Çocuğun yaşının küçük olması durumunda velayetin anneye verilme ihtimali çok daha yüksek olur, bunun sebebi küçük yaştaki bir çocuğun anne bakımına muhtaç olmasıdır. Buna karşın yaşı büyük olup da kendini ifade edebilecek çocukların velayeti 

konusunda çocuğun görüşü alınır ve bu görüş mahkeme nezdinde çok büyük önem taşır. 

Boşanma davalarında velayet konusu anne açısından çok önemli olduğu için bu davalara bakan uzman boşanma avukatı velayetin alınmasına dair tüm gerekli işlemleri en iyi şekilde yerine getirir. 

Mahkeme Çocuğu Kaç Yaşına Kadar Anneye Verir?

Ülkemizde ortalama 7-8 yaşlarına kadar velayet genellikle anneye verilmektedir. Bu yaşlardan sonra çocuk kendini ifade edebilecek düzeye gelmiş sayıldığından çocuğun görüşünün alınması çok önemlidir. 

Hakim Çocuğun Velayetine Karar Verirken En Çok Neye Dikkat Eder?

Hakim velayete karar verirken esas olarak çocuğun üstün yararını önemser. Örneğin; çocuğun evde yalnız kalıp kalmaması, beslenme düzeni, tarafların çocukla iletişim biçimi, çocuğun büyüteleceği ortam ve benzeri kriterler velayet konusunda çok büyük önem taşır. Boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğundan ziyade, velayet için önemli olan çocuğun kimin yanında daha sağlıklı ve iyi bakılacağıdır. Bu sebeple genellikle 7-8 yaşlarına kadar anne bakımına muhtaç kabul edilen çocukların velayeti çoğu durumda anneye bırakılmaktadır. 

Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Anneye Verilmez?

Annenin madde veya alkol bağımlısı olması, ağır bir suçtan hüküm giymiş olması, evladına karşı şiddet veya hakaret sergilemesi, evladını evde yalnız bırakması ve sorumluluğunu almaması gibi durumlarda velayetin anneye bırakılması beklenmez. Ancak yukarıda sayılan veya benzeri durumların varlığının kesin delillerle mahkeme önünde kanıtlanmış olması gerekir. Bunun haricinde, kendini ifade edebilen çocuğun babasıyla kalmak istediğini söylemesi durumunda buna engel herhangi bir durum yoksa çocuğun velayetinin aile mahkemesi tarafından babaya verilmesi beklenecektir. 

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Bir çekişmeli boşanma davasında çocuğun velayeti çocuğun üstün yararı kimin yanında kalmaya yarıyorsa o kişiye velayet verilmektedir. Boşanma sebeplerinde hangi tarafın kusurlu olduğundan ziyade çocuğun kimin yanında daha sağlıklı ve mutlu olacağına bakılmaktadır. Aile mahkemesi genel olarak çocuğun iyi besleneceği, iyi ilgilenilecek ve daha çok yanında olacak tarafa çocuğu vermekten yanadır. Önemle belirtmek isteriz ki mahkeme genelde bu konuda verilen pedagog raporuna uyumlu karar verir. Boşanma davasına atanacak pedagog iki tarafla da görüştükten sonra raporunu hazırlar ve velayet konusunda görüşünü bildirir. Kendini ifade edemeyecek yaşta çocuklar için pedagog raporu ayrıca önem taşımaktadır. 

Boşanma Davasında 15 yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

15 yaşındaki bir çocuk kendisini doğru ifade edebilecek ve tercihlerini seçebilecek durumdadır. Dolayısıyla aile mahkemesi tarafından çocuğun görüşü alınır ve bu görüş çok büyük önem taşır. Bunun yanı sıra, uzman pedagog taraflar ile ve çocuk ile görüştükten sonra bir rapor hazırlar. Bu raporda pedagog çocuğun velayeti konusunda profesyonel görüşünü bildirir. Aile Mahkemesi  hakimi, uzman pedagog raporu ve çocuğun görüşleri doğrultusunda velayete dair karar verecektir. 

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilmez?’

Çocuk yaşı gereği anne bakımına muhtaç ise velayet genellikle anneye verilmektedir. Türk hukukunda genel olarak 7-8 yaşlarına kadar çocuk anne bakım ve özenine muhtaç görülmektedir. Bunun haricinde babanın şiddet eğilimli olması, ağır bir suçtan hüküm giymiş olması, alkol veya madde bağımlığının olması ve benzeri durumlarında çocuğun velayeti babaya verilmeyecektir. 

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanma davası; iki tarafın da boşanma iradesinde ve boşanmanın unsurlarında uzlaştıkları durumda ortaya çıkar. Bir anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi için tarafların anlaşmalı boşanma protokolü imzalamış olması ve bu protokolde velayet, nafaka, mal paylaşımı unsurlarının açıkça yazılı olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında velayetin kimde kalacağı tamamen tarafların iradesine bırakılmıştır. Hakim herhangi bir görüş bildirmez ve velayetin kimde kalacağına karar vermez. Eşler aralarında anlaşmış ve velayetin kimde kalacağını kararlaştırmış olmalıdır. 

Evi Terk Eden Anneye Velayet Verilir mi?

Velayet verilirken bakılacak nokta çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun üstün yararı kendisinin kiminle kalmasına elverişli ise velayet o kişiye verilecektir. Evin terk edilmesi velayetin alınması için herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Boşanma sebepleri ve bu sebepler üzerindeki kusur tespiti genel olarak velayet durumunu etkilemez. Çocuk kimin yanında psikolojik ve fiziksel açıdan daha sağlıklı kalacak ise, kimin yanında daha iyi bakılıp daha iyi yaşayacaksa o kişiye velayet verilir. Dolayısıyla velayetin verilmesi için önemli olan husus çocuğun yararıdır. 

2 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir ?

2 yaşındaki bir çocuk anne bakımına muhtaçtır, aksine sebep olacak bir durum olmadığı sürece genel olarak velayeti anneye verilir. Çocuğun velayeti konusunda bakılacak etken; çocuğun üstün yararıdır. Anne bakımına muhtaç bir çocuğu annesinden ayırmak çocuk için iyi olmayacağından ortalama 7-8 yaşlarına kadar ülkemizde velayet anneye bırakılmaktadır. Ancak annenin alkol-madde bağımlılığı, çocuğa karşı şiddet veya hakareti ve benzeri kötü huyları bulunduğu takdirde, çocuğun üstün yararı gözetilerek velayetin babaya bırakılması mümkün olabilmektedir. Bu durumları istisna olarak bırakırsak, genel olarak 2 yaşındaki bir çocuğun velayeti yüksek ihtimalle anneye verilmektedir. Bir cevap yazın

Call Now ButtonHemen Arayın