Boşanma Davalarında Aldatma

Boşanma Davalarında Aldatma

Türk Medeni Kanunu aldatma fiilini bir boşanma sebebi saymıştır. Ayrıca aldatma bir boşanma davasında aldatan taraf için kusur sayılıp, aldatılan taraf lehine maddi-manevi tazminata hükmolunmasına sebep olur. Aldatma fiili Yargıtay Kararlarında en ağır kusurlardan sayılmıştır ve bu durumun ispatlanması durumunda aldatılan taraf davayı kazanacaktır. Aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren en geç 5 yıl içerisinde boşanma davası açılmalıdır, aksi halde aldatma fiili zamanaşımına uğrar. 

Boşanma avukatımıza aldatma sonrası danışmanız için boşanma avukatı sayfamızda sizlere ek bilgiler verdik. https://www.yanardagavukatlik.com/bosanma-avukati/ sayfayı ziyaret ediniz

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları Nasıl Alınır?

Herkesin telefon kayıtları operatör firmalarınca tutulmaktadır. Aldatan eşin telefon kayıtları; boşanma davası açıldıktan sonra mahkemeden istenebilir. Aile Mahkemesi’nden karşı tarafın geçmişe dönük telefon kayıtlarının celbi istendikten sonra, ilgili operatör şirketi kayıtları gönderir. Telefon aramalarında olağan dışı bir sıklık, ardışıklık söz konusu olması aldatmaya delalet eden unsurlardan biridir. 

Karısını Aldatan Kocanın Cezası Nedir?

Aldatma fiili Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılan unsurlardan biri değildir. Karısını aldatan eş, bu durumun ispatlanması halinde açılacak boşanma davasında kusurlu sayılır. Bu durum da kadın lehine maddi-manevi tazminata hükmedilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla karısını aldatan eş, ispatlanması halinde maddi-manevi tazminat ödemek zorunda kalacaktır. 

Aldatma Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ortalama 1 ila 1 buçuk yıl sürebilmektedir. Toplamda 4 celseden oluşur. Aldatma fiilinin iddiası veya varlığının tespitinin dava süresine ve celse sayısına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Aldatma fiili, maddi-manevi tazminat açısından önem arz etmektedir. Zira aldatma ağır bir kusurdur ve aldatılan taraf bu iddiasını ispat ederlerse, kendisi için maddi-manevi tazminata hükmedilir

Evliyken Aldatmak Suç Mu?(Cezası Var mı)?

Evliyken eşi aldatmak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmamaktadır. Aldatmanın cezai bir sorumluluğu yoktur ancak hukuki olarak sorumluluğu mevcuttur. Şöyle ki; açılan bir boşanma davasında aldatıldığını iddia eden taraf bu iddiasını kanıtlarsa, karşı taraf kendisine maddi-manevi tazminat ödemek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla aldatma fiilinin hukuki sonuçları mevcuttur. 

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder

Eşini aldattığı mahkemede ispatlanan taraf maddi-manevi tazminat ödemek durumunda kalır. Maddi-manevi tazminatın miktarı kişinin gelirine göre değişiklik meydana gelir. Dolayısıyla ortada genel bir meblağ olmayıp, olayın özelliğine ve kişilerin ekonomik durumuna göre farklılık gösterecektir. 

Aldatma sonucu boşanma mal Paylaşımı 

Bir mal paylaşımı davasında normalde evlilik birliği içinde alınan mallar eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Ancak aldatma çok ağır bir kusur sebebidir ve hakimin oranlar üzerinde takdir yetkisi mevcuttur. Aldatma sebebiyle aile mahkemesi hakimi mal paylaşımı oranlarını hakkaniyete uygun olarak değiştirebilir ve aldatan eşin payını düşürebilir. 

Aldatma boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli olarak gerçekleşen boşanma davaları ortalama 1 ila 1 buçuk yıl arasında sona ermektedir. Aldatma fiili ve iddiasının boşanma süresinin uzaması veya kısalması yönünde net bir etkisi bulunmamaktadır. Zira çekişmeli boşanma davası 4 celseden oluşur ve bu boşanma davası duruşmalarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Kısaca aldatma durumu maddi-manevi tazminat açısından önem taşırken, boşanma davasının süresi bakımından pek de önem arz etmemektedir. 

Evliyken Aldatmak Cezası

Eşlerden birinin aldatması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılan fiillerden biri değildir. Ancak eşin aldatılmasının boşanmanın görüleceği aile mahkemesi nezdinde önemli ve ağır sonuçları mevcuttur. Aldatma (zina) fiili aldatan taraf için ağır kusur teşkil etmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarınca ağır kusurlu tarafın maddi-manevi tazminat ödemesi gerekecektir. Kısaca aldatan eş, ağır kusurlu sayılacağından, boşanma davası sonucunda aldatılan eşe maddi-manevi tazminat öder. 

Zina nedenine dayalı boşanma davası nasıl açılır ile ilgili makalemizi okuyunuz. https://www.yanardagavukatlik.com/zina-nedenine-dayali-bosanma-davasi-nasil-acilir/

Zina Davası Tazminat Miktarı

Zinaya dayalı boşanma davasında aldatılan tarafın maddi-manevi tazminat talep etme hakkı mevcuttur. Aldatılan eş, bu iddiasını delillerle ispat etmelidir. Aile mahkemesi önünde aldatma fiili ispat edildiği takdirde mahkeme tarafların ekonomik durumuna göre bir tazminat miktarı belirler. Dolayısıyla ortada genel bir tazminat miktarı olmayıp, olayın özelliğine ve tarafların sosyo-ekonomik şartlarına göre tazminatı aile mahkemesi hakimi belirleyecektir. 

Zina Davasında Telefon Kayıtları

Zinaya dayalı boşanma davasında karşı tarafın telefon kayıtlarının ortaya çıkarılmasını isteme hakkı mevcuttur. Boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesine talep yazılarak, karşı tarafın geçmişe dönük telefon kayıtları istenebilir. Bu doğrultuda aile mahkemesi karşı tarafın kullandığı telekomünikasyon şirketine müzekkere yazar ve şirket de telefon kayıtlarını mahkemeye gönderir. Eşin karşı cinsle olağan dışı bir sıklıkta konuşması aldatmaya ve güven sarsıcı davranışa delalet oluşturduğundan çok önemli bir delil çeşididir. 

Boşanmada Aldatma Delilleri Nelerdir?

Başlıca aldatma delilleri; tanık, fotoğraf, mesaj kaydı, otel kaydı, telefon kayıtları, seyahat kayıtları, sosyal medya görüntüleri ve banka kayıtlarıdır. Bu gibi delillerin varlığı halinde aldatmanın aile mahkemesi önünde ispatlanabilmesi çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. 

Aldatan kadının Boşanmadaki Hakları Nelerdir?

Aldatılan eşin bu aldatma fiilini öğrendikten itibaren 6 ay, her halde fiilin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra dava hakkı ortadan kalkar. Aldatma fiili öğrenildikten sonra açıkça af teşkil eden davranışların varlığı mevcutsa dava hakkı yine ortadan kalkmaktadır. Aldatmanın hukuki olarak geçerli ve delilleriyle ispat edilmesi halinde, aldatan kadın aleyhine maddi-manevi tazminata hükmedilebilir ve de mal paylaşımından doğan hakları sınırlandırılabilir. Bir cevap yazın

Call Now ButtonHemen Arayın