Slide
Yanardağ Hukuk Bürosu
Deneyimli Kadro
Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak müvekkil
odaklı hizmetler veriyor ve tüm süreçleri müvekkil
memnuniyetini ön planda tutarak yaklaşıyor.
İletişime Geçin
Yanardağ Hukuk Bürosu
Deneyimli Kadro
Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak müvekkil
odaklı hizmetler veriyor ve tüm süreçleri müvekkil
memnuniyetini ön planda tutarak yaklaşıyor.
İletişime Geçin

Boşanma Avukatı

Evlilik; resmi memur önünde imza atılarak başlar ve yasal boşanma sebepleri varsa dava açılıp imza atılarak hakim önünde sona erer. Boşanma davasının açılması ile nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır ve bu sorunların hukuki olarak çözülmesi gerekmektedir. Boşanma sürecinde maddi ve manevi yıpranmayı en aza indirmek için boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu olarak boşanma davasından maddi manevi en az yıpranma ile çıkmanız için var gücümüzle çalışmaktayız. Yanardağ Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu olarak Ceza Avukatı, Boşanma Avukatı, Bilişim Suçları Avukatı gibi hukukun tüm dallarında müvekkil odaklı hizmet vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanmada taraflar, boşanma sürecine ve sonrasına ait bütün sonuçlarda ortak bir karara varır. Taraflar birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarına ve birbirlerine tazminat, velayet, nafaka davaları ve mal paylaşımı konusunda dava açmayacaklarına dair taahhütte bulunurlar. Anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra da bu davaların açılması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davalarına göre daha kısa sürmektedir, tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Bu yüzden taraflar boşanma davalarında anlaşmalı boşanma davasını için gereken şartları zorlamaktadır. Taraflar, dava öncesi anlaştıkları ortak kararda dava sürecinde anlaşamazsa anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir.

Tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüşse, kanun burada aile birliğinin temelden sarsıldığının varsayarak anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak 1 yıl ve üzerindeki evliliklerde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için tarafların aralarında yaptığı anlaşmalı boşanma protokolünü hakimin uygun bulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası de diğer boşanma davalarının görüldüğü Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma davaları, asliye hukuk mahkemelerince görülmektedir. Taraflardan herhangi birinin yerleşim veya tarafların evlilik süresince son 6 ayda ikamet ettikleri yerdeki mahkeme yetkilidir.

Alanında Seçkin Avukatlar Tanışın

yanardag-avukat-contact

İletişim

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açar?

Anlaşmalı boşanma davasını taraflardan her iki tarafından da açılacağı gibi taraflardan birinin açması diğerinin de katılması ile açılabilir. Tarafların her ikisinin de imzası bulunan bir boşanma davası dilekçesi ile dava açabilmektedirler. Davayı açan taraf, gerekli harç ve masrafları yatırmakla yükümlüdür. İmzalanan dava dilekçesinin içeriği; evlilik birliğinin temelinin sarsılmış olduğu, evliliğin üzerinden bir yıl geçmiş olduğu ve boşanmayı anlaşmalı olarak gerçekleştirmek istedikleri şeklindedir.

Eşlerin nakafa, mal paylaşımı ve maddi manevi tazminat konusunda anlaşamamaları boşanma çekişmeli boşanma davası ile mümkün olur. Tarafların anlaşamadıkları nafaka, mal paylaşımı, velalet, maddi manevi tazminat gibi konulara hakim karar verecektir. Çekişmeli boşanma davasında davayı eşlerinden biri açabilir. Boşanmak isteyen eş boşanmaya ek olarak karşı taraftan tazminat, nafaka isteyebilir. Kendisine boşanma davası açılan eş de dilekçe vererek diğer eşten tazminat, nafaka gibi çeşitli taleplerde bulunabilir. Bu konularda son sözü söyleyecek hakimdir. 

1

Avukatlık Hizmetleri

Ceza Avukatı

read more

Ticari Avukat

read more

Boşanma Avukatı

read more

Hangi tarafın nafaka kazanacağına, velayetin kimde kalacağına, tazminatı kimin ödeyeceğine hakim karar verecektir. Bir tarafın davada taminat hakkı kazanabilmesi için boşanmaya giden süreçte diğer tarafın daha kusurlu olması gerekmektedir. Bu da hakime ve mahkemeye deliller sunularak ispatlanabilir. Nafaka ise eşlerin kusurlarından ayrı olarak, maddi zorluğa düşecek taraf lehine diğer tarafın maddi gücü ile orantılı bir şekilde takdir edilmektedir. Kişinin kendi için nafaka istiyorsa bu yoksulluk nafakası çocuk için nafaka talebinde bulunuyorsa bu iştirak nafakası olarak adlandırılır.  

Eşlerin çocuklarının velayeti ise yine eşlerin kusurlarından bağımsız olarak, 18 yaşının altındaki çocuklar için geçerli olup, çocuğun menfaati göz önüne alınarak hakim tarafından belirlenir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürmektedir. 

 • Dilekçeler teatisinin tamamlanması beklenir
 • Karşılıklı dilekçelerin verilmesinden ardından eşlerin delilleri toplanır
 • İlgili kurumlardan getirilmesi gereken bilgi ve belgeler için müzakere yazılır Tanıkların dinlenmesii için celseler açılır
 • Çocuğun velayeti için bilirkişi raporu beklenir
 • Boşanma davası ile ilgisi ceza davası varsa onun sonuçlanması beklenir.

 

Boşanma Sebepleri

Zina yani aldatma ile boşanma, en yaygın özel boşanma sebepleri arasındadır. Kişinin eşi dışındaki karşı cinsten biri ile kurduğu cinsel ilişki anlamına gelen zina, eşlerin birbirine karşı olan sadakat yükümlülüğüne aykırıdır. Zina nedeniyle boşanma davası açma süresi, eşin zinayı öğrenmesinden 6 ay ve zinanın bitmesinden sonra beş yıldır. Bu sürelerin aşımı sonrası açılacak zina nedeniyle boşanma davası reddedilecektir. Ancak boşanma davasında hem özel sebep olan hem de genel sebeplerle dava açılırsa zinada dava açma süresi geçse bile zinanın ispatlanması durumda evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kararı verilebilir. Zina sebebiyle boşanma davalarında aldatılan eşin, aldatan eşten tazminat hukukuna göre manevi tazminat talebinde bulunma hakkı vardır.

Hayata kast ve onur kırıcı davranış nedenleriyle boşanma
Bu  nedenler ile boşanma davası açma hakkı eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve sebebin başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesiyle dava hakkı düşer.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma
Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesiyle veya haysiyetsiz bir hayat sürmesiyle her zaman boşanma davası açılabilir.
Küçük düşürücü suçu örneklendirmek gerekirse; dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu ticareti gibi.

 

 

Bu davanın açılabilmesi için; ortak konutun terk edilmesi, terkin en az 6 ay sürmesi ve hala devam etmesi, gerekli ihtar yapılmasına rağmen terk eden eşin haklı bir sebebi olmamaksızın ortak konuta dönmemesi gibi şartların birlikte gerçekleşmiş olması gereklidir. Terk sebebiyle boşanma davasının açılması için usulüne uygun ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu ihtarnamenin usulüne uygun olup olmadığı hakim tarafından bizzat kontrol edilir. Usulüne uygun ihtarnamenin kriterleri;

* Terk üzerinden en az 4 ay geçmiş olması

* Davet edilen yerin açık adresi ve davet eden evde yoksa anahtarı bulacağı yerin belirtilmesi

* Yol gideri ile ihtarnamenin gönderilmesi

* İhtarnameye 2 ay içinde uyulması gerektiği ve uyulmazsa ne gibi sonuçlarının olacağının belirtilmesi

İhtarname gönderilmeden boşanma davasını terk eden eş açarsa boşanma davasının sonucu ayrı yaşama hakkına sahip olur. Bu dava için zaman aşımı süresi yoktur, her zaman terk sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle eşlerden herhangi biri tarafından boşanma davası açılabilir. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasını birden çok faktör etkileyebilir o yüzden genel boşanma sebeplerinin sayıları oldukça fazladır. Örneğin farklı ekonomi, sosyal hayat, inanç, kültür bu faktörler arasında sayılabilir. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasının nedenleri kanunda açıkça belirtilmediği için Yargıtay tarafından evlilik birliğini sarsan nedenler şunlardır;

 • Güvensiz davranışlar
 • Cinsel ilişkiden kaçınma
 • Eşlerin aile bireylerine hareket etmesi ve kötü davranması
 • Aradaki sevginin bittiği beyan edilmesi
 • Ev işlerine kayıtsız kalınması
 • Çocukların bakımı ve eğitime kayıtsız kalınması, ilgilenilmemesidir.

 

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasının hazırlanması için ilk olarak boşanma davası dilekçesinin hazırlanıp adliyeye ulaştırılması gerekmektedir.

Dilekçeye davayı açacağınız mahkemenin adını dilekçenin başına yazarak başlamalısınız. Daha sonra davacı kendi adını, soyadını, kimlik numarasını, telefonu, adresini ve boşanma davası açtığı eşinin adını, soyadını, kimlik bilgilerini, telefon numarasını, adresini yazmalıdır. 

Davanın boşanma davası olduğunu belirterek boşanma gerekçelerini yazabilirsiniz. Boşanmaya neden olan sebepleri kanıtlayan kanıtları da belirtmelisiniz. Ayrıca davanızda tanıklar varsa onların da bilgilerini eklemelisiniz. Son olarak boşanma davasından taleplerinizi sıralayarak dilekçeyi sonlandırabilirsiniz. Boşanma davasında talepleriniz; nafaka, velayet, maddi manevi tazminat olabilir.

 

Ceza Avukatı

read more

Ticari Avukat

read more

Miras Avukatı

read more

Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Boşanma davası süreci her iki taraf için de son derece yıpratıcı süreçlerdir. Dava öncesi yaşananlar ve dava süreci yaşananlar tarafların daha da yıpranmasına neden olmaktadır. 

Bu yıpratıcı süreçleri başarıyla atlatmak için boşanma davanızı boşanma avukatı ile yönetebilirsiniz. Boşanma avukatı gerekli prosedürü bildiği için uyuşmazlıkarı çözmede ve dava sonucunda çıkabilecek kötü sonuçları engellemede oldukça başarılı bir yol izleyebilir.

Boşanma davasındaki boşanma avukatınızın görevleri;

 • Boşanma avukatınız boşanma süreci ile ilgili size bilgi verir ve boşanma işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • Boşanma davasının anlaşmalı olabilmesi için karşı tarafla anlaşmaya çalışır ve davanın anlaşmalı boşanma davası olabilmesi için gayret gösterir.
 • Nafaka ve tazminat konusunda karşı taraftaki eşin beklentilerini anlamaya çalışır.
 • Velayet konusunda tarafların anlaşmasını ve uzlaşmasını sağlar.
 •  

Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Ücreti

Boşanma davalarında boşanma avukatına ödenecek ücret, avukatın harcadığı emek ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Miras davası ve her davada olduğu gibi boşanma davasında da avukat dilekçeler yazacak, deliller toplayacak, gerekli kişi ve kurumlarla görüşecek ve daha birçok işlemde etkin rol alacaktır. Bu noktalar avukatın ücretinin belirlenmesinde etkilidir. Davanın görüldüğü yer de ücretin belirlenmesinde değişiklik gösterme sebepleri arasındadır. İstanbul boşanma avukatı ile farklı bir il veya ilçedeki boşanma avukatının talep edeceği ücretler farklılık göstermektedir.

Boşanma davası, davayı açan eş tarafından dava dilekçesinin aile mahkemesine verilmesi ve gerekli harç masraflarının yatırılması ile başlar. Böylece dilekçeler teatisi aşaması başlamış olur. Davayı açan eşin verdiği dilekçe, dava açılan eşe tebliğ edilir ve davalı iki hafta içerisinde davaya dilekçe ile karşılık verir. Verilen cevap davacıya tebliğ edilir ve tarafların birbirine cevap niteliğinde birer dilekçe daha verme hakları vardır.

 

Dilekçeye cevap verme zorunluluğu yoktur. Kanunen dilekçeye cevap verilmemesi tüm iddiaların reddedildiği anlamına gelmektedir. Dilekçeye cevap verilmesi halinde davalının da davacıdan nafaka, tazminat talep etmesi mümkün olur. Bu süreç sonunda dileklerin teeatisi tamamlanır ve ön inceleme duruşması için gün belirlenir. Boşanma davasının ilk duruşması olan ön inceleme duruşmasında, boşanma davasının konusu tespit edilir ve yol haritası çıkarılır. Uyuşmazlıkların ve tarafların birbirinden beklentileri, nafaka ve tazminat talepleri tespit edilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa duruşma zaptına geçer ve imzaları alınır. Bundan sonra dilekçede belirtilen delillerin toplanması için karar oluşturulur ve tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında taraflar ve vekilleri dinlenir varsa tanıklar dinlenir. Bilirkişi incelemesi yapılır.

Sözlü yargılama aşamasında ise süreçte ortaya atılan tüm deliller değerlendirilir ve taraflara son sözlerini söyleme hakkı tanınır. Mahkeme davaya ilişkin kararını neden ve gerekçe göstermeden, ayrıntılara inmeden açıklar. Sözlü yargılama aşamasından en fazla bir ay sonra kararların gerekçeleri ve ayrıntıları mahkeme kalemi aracılığıyla taraflara tebliğ edilir.

Boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşamadıkları, aralarında çekişmeye neden olan en önemli konu, çocuğun velayetidir. Kanunda çocuğun velayetinin kime verileceği bilirtilmemektedir. Çocuğun velayeti hakim tarafından çocuğun menfaati göz önünde bulundurarak anne veya babaya verilir. Bu hususta çocuğun gelişimi ve yararı da göz önünde bulundurulur. Hangi eş bu koşulları sağlayabilirse çocuğun velayeti ona verilir.

Çocuk idrak kabiliyetini kazanmışsa, velayetinin kime verileceğine karar verilmeden önce çocuk dinlenir. Çocuklarda idrak yaşı 8 olarak belirlenmiştir. Çocuk kalacağı yerler hakkında bilgilendirilir ve çocuğun kendisine sorulur.

 

İştirak Nafakası Nedir? Nasıl Belirlenir?

İştirak nafakası; boşanma davasında çocuğun velayeti kendisine verilmeyen tarafın, çocuğun geçim giderleri için verilen nafaka türüdür. İştirak nafakasının aylık olarak ödenmesi gereklidir. Nafakanın ödenmemesi durumunda icra ile tahsil edilebilir. Nafaka miktarı ile kanunda açıkça belirtilen bir miktar yoktur. Nafaka miktari hakimin takdirine bırakılmıştır.  Hakim tarafından ekonomik durumuna ve çocuğun ihtiyaçlarına bakılarak iştirak nafakası miktari belirlenir. 

Bu nafaka 18 yaşından küçük olan çocuklar için belirienmektedir ve nafaka ödemesi 18 yaşına kadar sürer, çocuğun 18 yaşını doldurması ile beraber sona erer. Çocuk 18 yaşından sonra maddi yardıma ihtiyaç duyuyorsa açacağı dava ile yardım nafakası talebinde bulunabilir.

Nafaka ödemekle yükümlü kişi, yükümlülüğünü yerine getirmezse yani nafaka ödemezse nafaka alan kişinin şikayeti ile üç aya kadar tazyik hapsi cezasına çarptırılır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Özel sebepli boşanma davasını, boşanma sebebini gerçekleştirmeyen eş açabilir. Genel sebepli boşanma davasını ise daha az kusurlu veya kusursuz eş açabilir.

Herkesin bizzat dava açabilme hakkı bulunduğu gibi taraflar kendilerini avukat aracılığıyla da temsil ettirebilir. Kısaca boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Küçük dürşürücü sözler söylemek, dış görünüşüyle alay etmek, suçlayıcı davranmak, hakaret etmek, tehdit etmek, sevmediğini söylemek, evden kovmak, özgürlüğünden yoksun bırakmak, ev işleriyle ilgilenmemek gibi daha pek çok duygusal şiddet uygulanmaktadır. Ve bunlar boşanma nedenleri arasında gösterilmektedir.

Üzerinden uzun süreler geçmiş olaylara ilişkin boşanma davası açılırsa dava reddedilir. Çok uzun sürenin geçmesi hakkın kötüye kullanıldığını gösterir. Ayrıca yaşanan olaylardan sonra evlilik sürdürülmüşse dava reddedilir.

Ceza avukatının aynı davada savunacağı kişi sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani ceza avukatı aynı davada birden çok kişiyi savunabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, kişiler arasında menfaat çekilmesinin olmamasıdır. Örneğin; bir tarafın hakkını savunurken bu hak diğer tarafa zarar veriyorsa bu taraflar arasında menfaat çekişmesi olduğu kabul edilir. Bu yüzden ceza avukatı, iki taraftan birini seçmek zorundadır.

Boşanma davasında görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

alanında uzman avukat kadromuz ile yanınızdayız!

Call Now ButtonHemen Arayın