Bilişim Suçları Avukatı Nedir?

Bilişim suçları avukatı resmi bir avukatlık sıfatı olmamakla birlikte dünya ve ülkemizde teknolojinin internetin gelişmesi bilişim sistemlerinin kullanılması yolu ile işlenen suçlar artmıştır. Türkiye’de avukatların belli bir alanda uzmanlaşma zorunluluğu yoktur, her avukat her davayı alabilir.

Bilişim ve İnternet hukuku üzerinde kendini geliştirmiş ve bilişim yolu ile işlenen suçlarda tecrübe edinmiş, bilişim hukuku alanında  eğitimini almış avukatlar bilişim hukuku avukatı olarak adlandırılır. Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmalığı Bürosu olarak bilişim davalarınızda;

 • Bilişim üzerine işlenen suçların dosyalarında,
 • Elektronik sözleşme düzenlemede,
 • Mobil uygulamaların hukuki süreç ve kullanıcı sözleşmelerinde,
 • E-ticaret hukuki süreçlerinde,
 • Siber saldırıda,
 • Sisteme izinsiz girilerek bilgilerin ele geçirilmesinde gibi tüm bilişim işlemlerinde sizlere hizmetler vermekteyiz.

Bilişim hukuku; teknolojin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan, günbegün ilerleyen ve gelişen bir hukuk dalıdır. Birçok kişi İnternet üzerinden arkadaşları ve sevdikleri ile görüşüyor, alışveriş yapıyor, çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca sosyal medya hesapları ile özel hayatlarını ve kendilerine ait bilgileri başka insanlarla paylaşmaktadır.

İnternetin hayatımıza bu kadar girmesiyle beraber internet üzerinden işlenen suçların oranında da artış yaşandı. Bu hususta internet hukukunun ve siber suçlarla mücadelenin geliştirilmesi ve internet üzerinden işlenen suç ve ihlallerin önüne geçilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bilişim yolu ile işlenen suçların yargılaması görevli ceza mahkemelerinde yapıldığı için Bilişim hukukunun ceza hukuku ile yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

Bilişim Avukatı Nasıl Olunur ?

Bilişim avukatı olmak için sicili baroya kayıtlı olan avukat bilişim yolu işlenen davalara dair Yargıtay emsal kararlarını inceler. Bilişim yolu işlenen suçların davalarına sanık müdafi veya müşteki vekili olarak katılır. Bilişim davalarına girerek tecrübe ve deneyim elde eder.

Bilişim hukukuna dair mevzuata hakim olur. Davalarda ki başarısı ile halk nezdinde bilişim avukatı olarak tanınır. Açıklamak gerekirse bilişim avukatı, bilişim suçları avukatı şeklinde resmi sıfatlar yoktur. Bu davalarda başarılar elde eden tanınan avukatlara bilişim avukatı ünvanı takılır. Avukat halk nezdinde bilişim avukatı olur. Bu şekilde tanınır. 

Bilişim Suçları Ve İhlalleri

 • Kişilere ait bilgilerin ele geçirilmesi, saklanması veya yayılması
 • Zararlı içeriklerin paylaşılması ve yayılması
 • Sosyal medya platfromları üzerinden kötü söz söylemek ve hakaret etmek
 • İnternet aracılığı ile tehdit ve şantaj
 • Sosyal medya platformları üzerinden cinsel taciz
 • Pornografik görüntülerin paylaşılması ve yayılması
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, kişiler arasındaki özel görüşmelerin paylaşılması
 • İnternet üzerinde hukuka aykırı paylaşım yapmak
 • İnternet hesapları üzerinden dolandırıcılık yapmak

İyi Bir Bilişim Avukatının Özellikleri

İyi bir bilişim avukatı; Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlardaki bilişim suçlarını bilmesi gerekir. Bilişim ve siber suçlar alanında uzman avukatlar; E-ticaret üzerine tüketicinin hakları ve satıcının yükümlülükleri hakkında bilgi sahibidir.

İnternet yayıncılığı, İnternette bulunan paylaşımların kaldırılması ve engellenmesi ve İnternet erişimin engellenmesi konusunda gerekli hukuki bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Bilişim suçları avukatı siber güvenlik hakları ihlal edilen, bilişim yolu ile zarara uğratılan kişilerin vekilliğini yapar. Çerez politikaları ve elektronik sözleşmelerin hazırlanmasında ki hukuki anlaşmazlıklara gerekli prosedüre uygun olarak danışmanlık yapar.

Bilişim Suçları Nereye Şikayet  Edilir?

Bilişim suçları, bu suçtan zarar gören kişi tarafından en yakın polis karakoluna gidip ifade verilerek veya savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayet edilir.  Bilişim suçlarında şikayet yeri olarak en yakın polis karakolu ve suçtan zarar gören kişinin ikamet ettiği yerdeki yetkili Cumhuriyet başsavcılığıdır. 

Bilişim Suçları Avukatının Soruşturma Evresinde Yaptığı İşler Nelerdir?

Bilişim suçları avukatı, Bilişim sistemleri yolu işlenen  suçlara dair yetkili Cumhuriyet savcılığına suçtan zarar gören müşteki vekili olarak suç duyurusunda bulunabilir. .  Gerekli soruşturma işlemlerinin  başlatılması için hukuka uygun bir şekilde şikayet dilekçesini hazırlar suçun işlendiğini  kanıtlayan delilleri dilekçeye ekler.

Savcılığa suç duyurusu işleminden sonra savcılık gerekli soruşturmaları başlatır.  Savcılık, bilişim suçları araştırma bürosuna ve Bilgi Teknolojileri Kurumuna suça konu olan delillerin araştırılması için müzekkere yazar, Savcılık, Adli Bilişim Büro Amirliğine şu şekilde araştırılmaların yapılmasını talep eder.

Bilişim Suçu İşleyen Kişiler Nasıl Bulunur ?

Bilişim suçları avukatının yaptığı suç duyurusu ve sunduğu deliller neticesinde 

Soruşturmayı yürüten Savcılık bilişim suçlarının araştırılmasına dair ilgili yerlere müzekkere yazar. Müzekkere şu şekilde yazılır; 

 Cumhuriyet Başsavcılığımı yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere; 

Şikayete konu soruşturma evrakı yazımız ekinde gönderilmiştir.

1.İddia olunan olay ile ilgili olarak gerekli tahkikatın yapılması,

2.Şikayete konu şüpheli şahıs/ların açık kimlik bilgilerinin tespit edilerek iddia edilen olaya ilişkin savunma ve delillerin nelerden ibaret olduğunun sorularak şüpheli sıfatı ile ayrıntılı ifadesinin alınması,

3.Tanık ve varsa diğer kişilerin, gerektiğinde tanıklıktan çekinme hakkı hatırlatılmak suretiyle, tanık beyanlarına başvurulması,

4.Tahkikatın seyri hakkında, gerektiğinde veya başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde;

Cumhuriyet Başsavcılığımız ile irtibata geçilerek şüpheliye ait bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde ve dijital materyaller üzerinde 5271 sayılı CMK’nun 134/1 maddesi uyarınca arama ve elkoyma talebinde bulunulması ve ilgili talimatların alınması şeklinde bilişim büroya ve Bilgi Teknolojileri kurumuna, siber suçlar ile mücadele birimine gönderir. Bu birimlerden telefon numaraları, banka iban numarası, IP adresleri tespit edilip soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilir. Savcılık bu bilgiler kimlerin üzerine ise bu failler tespit edilip ifadesi alınır. 

Bilişim Suçlarında Faillerin İfadesi Nasıl Alınır?

Siber suçlar ile mücadele biriminden soruşturma savcılığına bilgi ve deliller geldikten sonra faillerin ifadesinin alınması bu kişilerin ikamet ettiği polis merkezlerine yazı yazılır. Failler soruşturmayı yürüten savcılığın yetki alanı dışındaysa (farklı bir şehirdeyse)  ikamet ettiği şehrin  başsavcılığına talimat yazılır. Yazılan talimatta;

 Eksiksiz olarak ikmal edilecek tahkikat evrakının tekrar bir yazışmaya veya tekide mahal verilmeksizin ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur şeklinde taleplerini belirtir.  Adli bilişim bürosu siber suçlara ilişkin gerekli araştırmalarını yaparak elde ettiği delil ve bulguları soruşturmayı yürüten savcılığa gönderir.

Soruşturma savcısı elde edilen delil ve bulgulara telefon numaraları, bankalardan gelen yazılara istinaden şüphelilere ulaşılır. Şüphelilerin mernis adresinden ikametgahı bulunur. Şüpheli/ler in adresi soruşturmayı yürüten savcılığın yetki alanı dışındaysa daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse farklı şehirlerde ise şüphelinin ikamet ettiği yetkili başsavcılığa şu şekilde talimat yazılır. Şüphelilerin ifadesi alınır. 

Bilişim Suçlarında İfadeler Nasıl Alınır?

Örnek vermek gerekirse bilişim suçları soruşturmasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor şüphelinin ikametgahı İzmir de ise şu şekilde talimat yazılır; 

 Aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı şüphelinin Başsavcılığınıza davet edilerek;

Ekli evraklar doğrultusunda müştekinin Bilişim sistemleri yolu ile  dolandırılması olayı ile ilgili olarak şüpheli olarak ifadesinin alınması,

Kriminal incelemeye esas olacak şekilde bol miktarda yazı, rakam ve imza örneklerinin aldırılması ile,

Talimatın ikmal edildikten sonra Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.

Şeklinde talimat yazılarak. Bilişim suçlarından yargılanan şüphelinin ifadesi alınır. Talimat savcılığı ifadeyi aldıktan sonra soruşturmayı yürüten başsavcılığa ifadeyi ve talep edilen belgeleri gönderir. Talimat dosyası kapanır. 

Asıl soruşturmayı yürüten savcılık soruşturma işlemlerine devam eder.  Bilişim sistemleri yolu işlenen suç bankacılık sistemlerinin kullanılması yolu ile yapılmışsa ilgili bankaya şu şekilde müzekkere gönderilir;

Müştekinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurarak 21/11/2021 günü  ilgili bankaya  ait …………..numaralı kredi kartı bilgilerinin bilgisi ve izni haricinde kullanılarak alışveriş yapıldığını beyan etmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Müştekinin kredi kartından 21/11/2021 günü yapılan tüm alışverişlerin rızası haricinde yapıldığı anlaşılmakla, soruşturma kapsamında bankanızca; 

1-) Müştekinin kullanımında olan bankanıza ait  ……..numaralı kredi kartından 21/11/2022 günü yapılan alışverişlerin kim tarafından, ne şekilde yapıldığının, alışveriş sırasında hangi IP bilgilerinin kullanıldığının tespit edilmesi,   

2-) Şüphelinin alışveriş yaptığı ekstrede adı geçen söz konusu firmaların ayrıntılı adres ve iletişim bilgilerinin tespit edilerek İVEDİLİKLE Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur. Şeklinde ilgili bankaya müzekkere yazılır. 

Bilişim suçlarına ilişkin soruşturmalara çoğunlukla Başsavcılık Sahtecilik ve dolandırıcılık bürosu, bilişim suçları bürosu bakar.  Bu aşamalarda bilişim avukatı gerekli hukuki eksiklikleri tamamlar. Davanın açılması halinde, dosyanın takibini yapar, davaya müvekkili ile birlikte katılır, davada müvekkilini en uygun şekilde savunur.

Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Bilişim Suçları

Bilişim Sistemine Girme

Hukuka aykırı olan bilişim sistemine girme ve orada kalma TCK’ye göre suç sayılmaktadır ve cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu suç genellikle ticari şirketlerin bilgilerini ve hesaplarını ele geçirirken işlenmektedir. Bilişim sistemine giriş yapılırken kişinin izni ve rıza varsa hukuku aykırılık ortadan kalkmış ve suç işlenmemiş sayılmaktadır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Bu durumların yaşanması suç sayılmış ve gerekli cezai yaptırımın uygulanacağı TCK’de belirtilmiştir. Kişilere bağlantı linki üzerinden virüs yollanması, bu suça dahildir. Yollanan virüs ile sistem engellenmeye, bozulmaya veya verileri değiştirmeye çalışılmıştır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Bu suç, kartların sahibinin haberi ve rızası olmaksızın kartlardan para çekme, kartlara para yatırma, havale işlemleri gibi suçları içerir ve TCK’de belirtildiği üzere cezai yaptırımı bulunmaktadır. Bu suç genellikle kartın kopyalanması, kartın bilgilerinin çalışması ile işlenmektedir.

Bilişim Suçu İşleyen Kaç Yıl Ceza Alır?

Bilişim sistemlerinin kullanılması yolu nitelikli dolandırıcılık cezasının alt sınırı dört yıldır. Sanık;  çoğunlukla iyi hal indirimi ile üç yıl dört ay ile cezalandırılır. 

Sanık bilişim sistemlerine veri sahibinin izni olmadan izinsiz girerse altı aydan iki yıla kadar cezalandırılır. 

Sanık; bilişim sistemlerinde ki verileri bozar, yok eder bu şekilde zarar verirse bir yıldan beş yıla kadar cezalandırılır. 

Sanık; banka ve kredi kartlarını  hukuka aykırı olarak kopyalar ve bu verileri ele geçirirse alt sınırı üç yıldan ceza alır. İyi hal durumu varsa iki yıl altı aya indirilir. Bu suç teşebbüs aşamasında kalırsa bir yıl üç ay hapis cezası alır. 

Bilişim Davalarında Neden Bilişim Avukatı İle Çalışılmalıdır?

Bilişim avukatı, İnternet üzerinden işlenen suçlarda ve hak ihlallerinin oluştuğu durumda çözüm odaklı bir çalışma gerçekleştirir. Müvekkilinin menfaatini göz önünde bulundurarak, onu hakim huzurunda hukuka uygun bir şekilde savunur ve korur. Bilişim hukuku ve ceza hukuku konusunda bilgisi ve tecrübesi olan aynı zamanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilişim avukatı, bilişim davalarınızdan hukuki kayıpların yaşanmasının önüne geçer.  

Bu yüzden bu süreci iyi bir bilişim avukatıyla yönetmeniz sizin yükünüzü hafifletecek ve çıkacak hukuki sorunların çözümünü kolaylaştırır.  Bu tür suç dosyalarında mutlaka tecrübeli ve bilgili bir avukattan hizmet alınmalıdır. Buna dikkat edilmemesi halinde geri dönüşü imkansız sonuçlar doğabilir.

Bilişim Avukatı Ücretleri

Bilişim avukatı ücretleri, davadan davaya göre değişiklik gösterir. Avukatın deneyimi, dava süresinin uzunluğu, suçun niteliği gibi daha pek çok faktör ücretin değişiklik göstermesinde etkilidir. Davanın görüldüğü il de ücretlerin farklılık göstermesinde etkilidir. Türkiye Barolar Birliği her yıl asgari avukatlık ücreti yayımlar. Avukatlık Tavsiye Ücret Çizelgesine istinaden bilişim avukatı ücretleri, Bilişim suçlarına dair fiil  

Ağır ceza mahkemesinde yargılaması yapılıyorsa; 

Sanık Müdafiliği 27.000 Türk Lirası 

Müşteki Vekilliği 19.000 Türk Lirası 

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması  yapılıyorsa;

Sanık Müdafiliği 19.000 Türk Lirası

Müşteki Vekilliği 13.500 Türk Lirası olarak belirtilmiştir. 

 Bu ücretlerin altında olmamak şartıyla avukat, iş yükünü, deneyimini, dosya masraflarını hesaba katarak ücreti belirler.

Boşanma Davası ve Bilişim Hukuku İlişkisi

Özel hukuk davalarında, bilişim hukukunun oldukça büyük bir faydası vardır. Kişilerin İnternet üzerinden yaptıkları bilgi paylaşımı ve özel hayatlarının paylaşımı yaşamlarının bir parçası olduğu için, özellikle boşanma davalarında büyük bir öneme sahiptir.

Eşlerin İnternet aracalığı ile kurdukları iletişimde, haraket ve sözlerin tespiti için boşanma davalarında bilişim avukatından yardım alınabilir. Bilişim avukatının bu konuşmaları tespit etmesi, davanın gidişatını değiştirebilir. Özellikle aldatma olaylarının ortaya çıkmasında bilişim avukatının rolü büyüktür.  Bu yazışmalar, davada delil olarak sunulabilir. Boşanma Avukatı ile görüşerek ihtiyaçlarınıza yönelik öneriler alabilirsiniz.

Bilişim Avukatı Tarafından IP Adresinin Tespit Edilmesi

İnternet üzerinden yapılan işlemlerin kim tarafından ve nerede yapıldığı tespit edilemez olduğu düşüncesi yanlıştır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerin kim tarafından ve nerede yapıldığı kolaylıkla tespit edilir. Bilişim suçlarının işlenmesi dahilinde IP adresi tespit edilmesi son derece önemlidir.  İki tür IP adresi bulunur;

 • Statik IP adresi: Hangi sunucu ile belirlendiyse o sunucunun değiştirilemeyen IP adresidir.
 • Dinamik IP adresi: Değişebilen IP adresidir.

Bilişim suçu işlendiğine dair şikayet varsa bilişim avukatı IP tespitini yapabilir veya  bilirkişi teknik uzmanlarından yardım  alarak internet suçunun işlendiği yeri tespit  edebilir.

E- Tespit Sistemi Nedir, Nasıl Kullanılır?

Türkiye Noter Birliği’nin İnternet portalında bulunan E- Tespit Sistemi ile İnternet sitelerindeki veya sosyal medya hesaplarındaki herhangi bir veriye online olarak ulaşabiliriz. Son derece basit bir kullanımı olan sistem, bazen hayati derecede önemli  bilgilere ulaşılmasına olanak sağlar. Bu sistem ile yapacağınız tespitler, Noter Birliği’nin veri tabanına kaydedilmektedir.  Ardından size verilen numarayı notere götürüp işleminizi onaylatırsanız, tespit işleminizin resmi geçerliliği olacaktır ve tüm yasal mecralarda kabul edilebilir.

 • E- Tespit Sistemi’ni kullanmak için öncelikle Türkiye Noter Birliği’nin resmi E- Tespit web portalına giriş yapmalısınız.
 • Giriş yapmak için kendi kimlik bilgilerinizi kullanmalısınız.
 • Tespitini istediğiniz yerin veya verinin URL’sini, web portalındaki boşluğa giriniz.
 • Verdiğiniz URL taranarak veri tabanına kaydedilecektir. Kaydedildikten sonra tespit yapan kişiye bir başvuru numarası verilir, kişi bu numara ile notere giderek tespiti yazılı hale dönüştürebilir.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engelleme Nasıl Yapılır?

İnternetten içeriğin kaldırılması ve erişim engellenmesi, bilişim avukatın görevlerinden biridir. Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunarak erişim engeli  talebinde bulunulabilir. İçeriğin kaldırılması yasal bir işlemdir ve kanunla düzenlenmiştir. İnternetten kaldırılması talep edilen içeriğin, kaldırılması için gerekli sebeplerin olması gerekir. İçeriğin hukuka aykırı olması, suç olması veya hak ihlali kaldırma sebepleri arasında yer almaktadır.

Sosyal medya mecralarında yer alan içeriğin kaldırılması veya erişiminin engellenmesi için sulh ceza hakimliğini başvurulabilir veya sosyal medya araçlarının hukuka aykırılıklarını gidermek için kendi iç mekanizmasına başvurulabilir.  Açıklamak gerekirse; Youtube Telif Hakkı İhlali Bildirimi veya Gizliliğin İhlali.

Siber Zorbalık Nedir?

Siber zorbalık; teknoloji aracılığıyla kişiyi rahatsız etmek, tehdit etmek, kötü söz söylemek, hakaret etmek, utandırmak ya da hedef gösteren paylaşımlar yapmaktır. Özellikle gençler ve küçük yaştaki çocuklar arasında yaygın olan siber zorbalık, yetişkinler tarafından yapıldığında ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.  Siber zorbalıkta yüz yüze iletişim olmak zorunda değildir, ayrıca siber zorbalık fiziksel güce de dayanmaz. Siber zorbalık, İnternete bağlı her cihazdan gerçekleştirilebilir. Siber zorbalar genellikle arkadaş çevresinden olduğu gibi sahte hesaplar da olabilir.

Siber Zorbalık Çeşitleri

 • İfşa: Kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilip kişiyi küçük düşürecek ve saygınlığını yitirecek eylemleri gerçekleştirmek için görüntülerin, bilgilerinin paylaşılmasıdır. İnternet ortamındaki bilgileri silmek ve yok etmek imkansız olduğu için bu yöntemle kişinin saygınlığı kalıcı olarak zedelenir.
 • Bir başkası gibi davranmak: Kendi gibi değil de başkasıymış gibi hareket ederk kişileri kandırır.
 • Suçlama: Bu yolla kişileri küçük düşürmek ve saygınlığı zedelemek için paylaşımlar yaparak kişilere iftira atılır.
 • Trolleme: Kişinin yapılan eylemlere cevap vermesi için üzerinde baskı oluşturulur.
 • Hilecilik ve Şantaj: Siber zorbalar, kişinin güvenini kazanarak onların sırlarını öğrenirler ve daha sonra bu sırları kullanarak şantaj yaparlar, istediklerini kişiye yaptırırlar.

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

İnternetin ve sosyal medyaların her kesimden ve her yaştan kullanıcı tarafından kullanılması, bu mecralardaki suç oranını da arttırır. Bu suçlardan günümüzde en yaygın olanlardan biri, kadınlara ve çocuklara internet aracılığıyla cinsel tacizde bulunma suçudur.

Cinsel taciz suçunun işlenmesi için bir temas aranmamakla beraber cinsel amaçlı yazılar yazmak veya cinsel teklifte bulunmak da cinsel taciz suçu sayılır. Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde, kişiyi cinsel amaçlı taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verileceği belirtilmiştir.

Cinsel taciz suçunun bir çocuğa kadar işlenmesi halinde ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hem bilişim hem de ceza avukatının alanına bu suçta, iyi bir avukat sizin haklarınızı mahkeme huzurunda savunabilir ve davayı sizin lehinize çevirebilir. Bu sebeple bilişim suçlarında deneyimli bilişim suçları avukatı ile çalışılır. 

 

Call Now ButtonHemen Arayın