Slide
Yanardağ Hukuk Bürosu
Deneyimli Kadro
Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak müvekkil
odaklı hizmetler veriyor ve tüm süreçleri müvekkil
memnuniyetini ön planda tutarak yaklaşıyor.
İletişime Geçin
Yanardağ Hukuk Bürosu
Deneyimli Kadro
Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak müvekkil
odaklı hizmetler veriyor ve tüm süreçleri müvekkil
memnuniyetini ön planda tutarak yaklaşıyor.
İletişime Geçin

Ceza Avukatı / Ağır Ceza Avukatı

Ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı gibi kavramlar sıklıkla karşımıza çıksa da aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk sisteminde bu tür sınıflandırmalar yasal olarak geçerli değildir. Çünkü bu alanda herhangi bir branşlaşma yoktur. Bu nedenle isteyen her avukat, ceza ya da ağır ceza davalarında yasal temsilci olabilir.

Bununla birlikte genellikle avukatların her biri belirli alanlarda uzmanlık edinerek deneyim sahibi olur. Bu sayede yasal temsilci arayan bireyler, kendi davalarında başarılı oranı yüksek olan ve bu alanda kendini geliştiren avukatlardan destek almayı tercih eder.

Özellikle ceza ve ağır ceza davalarında kişinin hürriyetini kısıtlayıcı sonuçlar ortaya çıkabileceği için avukatın uzmanlığı oldukça önem taşır. Bu nedenle mevzuatta herhangi bir avukatlık dalı tanımlaması olmamasına rağmen çoğunlukla ceza ya da ağır ceza kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda bu davalara bakan avukatlar halk arasında ceza avukatı / ağır ceza avukatı olarak isimlendirilir.

Ceza Avukatı veya Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Hukuki olarak böyle bir branşlaşma söz konusu olmadığı için ceza ya da ağır ceza avukatı nedir sorusunun cevabını vermek doğru bir tanımlama olmaz. Ancak halk arasında yaygın bir kavram olduğu için bu sorunun cevabı oldukça merak edilir. Kısaca asliye ceza mahkemelerinin yetkisi altında bulunan davalarda yer alan avukatlar, halk arasında ceza / ağır ceza avukatı olarak ifade edilir.

Ceza yargılamasında uzlaşma ve uzlaştırmadan kasten adam öldürme suçuna kadar pek çok farklı davada yasal temsilci olarak yer alan ceza / ağır ceza avukatı, müvekkilinin özgürlüğü için uğraşırken hukuki haklarını da koruma altına alır. Böylece oldukça hassas ve önemli sorunlarla uğraşarak görevini yerine getirir.

Müvekkilinin hakkını yasaların izin verdiği ölçüde koruyan ve her açıdan savunma işlevini yerine getiren bu avukatlar, doğrudan müvekkilinin özgürlüğüyle ilgili davalara baktığı için kusursuz bir şekilde çalışmak zorundadır.

Ceza veya ağır ceza davalarına bakan avukatlar, şüpheli ya da sanık olarak belirlenen kişiyi savunurken müdafi olarak adlandırılır. Arapçadan dilimize geçen müdafi kelimesi ise savunan, koruyan ve müdafaa eden anlamına gelir. Sonuç olarak müdafi, asliye ceza mahkemesinde görülen ceza ve ağır ceza davalarında şüpheliyi ya da sanığı yasal olarak temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Uygulamada veya Mevzuatta Ceza / Ağır Ceza Avukatı Kavramı Var mı?

Dünya genelinde her geçen gün branşlaşan avukatlık, kendi alanlarında çok daha etkin ve yetkin hukuki temsilcilerin ortaya çıkmasına destek olur. Ancak bu durum şu an için Türkiye’de geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk sistemine göre herhangi bir sınıflandırma ne uygulamada ne de mevzuatta geçerlidir. Bu nedenle yasal olarak ceza ya da ağır ceza avukatı kavramı sadece halk arasında gayri resmi olarak mevcuttur.

İlgili kanuna göre avukat olan herkes her türlü dava için müvekkil edinebilir ve dilediği alanda kendini geliştirerek uzmanlık edinebilir. Bu nedenle günümüzde uygulamada ya da mevzuatta branşlaşma söz konusu olmasa da özellikle ceza ve ağır ceza davaları konusunda oldukça deneyim sahibi olan avukatlar mevcuttur.

Böylece ister soruşturma ister arama kararı gibi durumlar için ceza davalarına bakan avukatlardan hukuki destek alınabilir. Ceza davalarının kapsamı oldukça geniştir. Bu alanda hizmet veren avukatlar; müvekkilinin davasında onu savunur, tutuklama kararının çıkmaması için hukukun sunduğu haklardan müvekkilinin yararlanmasını sağlar ve davalarla ilgili tüm işlemleri takip eder.

Alanında Seçkin Avukatlar Tanışın

yanardag-avukat-contact

İletişim

ceza-avuktinin-baktigi-davalar

Ceza / Ağır Ceza Davalarının Özellikleri Nelerdir?

Hukuk alanında oldukça hassas bir yere sahip olan ceza ya da ağır ceza davalarında müvekkilin çok dikkatli olması gerekir. Bu da ancak ceza davalarında deneyimli ve uzman bir avukattan profesyonel hizmet almakla mümkün olur.

Asliye ceza mahkemelerinde görülen bu davalar, diğerlerine oranla çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Oldukça önemli fiillerin gerçekleşmesi sonucu açılan bu davalarda müvekkilin haklarını savunabilmesi gerekir. Ceza davaları ne kadar sürer sorusunun ise net bir cevabı yoktur. Bu tür davalar bazen tek celsede sonlanırken bazen de senelerce süren bir duruşmaya ev sahipliği yapabilir.

Ceza davalarına bakan avukatlar, bu tür durumlarda tutuklanmalar sıklıkla gözlendiği için öncelikle müvekkilinin tutuksuz yargılanması ya da tahliye edilmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Adli para cezası ödeme ve hesaplama konularında da uzmanlaşan yasal temsilciler, müvekkilinin en az zararla kurtulması için davayı detaylı olarak inceler.

Kısacası irtikap, zimmet, yağma, adam yaralama, rüşvet suçu gibi nedenlerle dava açılan kişinin maddi ve manevi haklarını koruyan, ayrıca tüm kişilik özgürlüğünü yasalara uygun şekilde savunan avukat, kapsamlı bir şekilde savunma hazırlayarak mahkemeye iletir. Böylece tutuklanma ya da adli para cezası ödeme gibi ciddi boyuttaki cezalarla müvekkilin zarar görme olasılığı minimize edilir.

Bu tür davalarda avukatın illa ki davanın başında tutulmasına da gerek yoktur. İlerleyen davalarda da avukatın sürece dâhil olma imkanı bulunur. Böyle zamanlarda işlenen süreç hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olan avukat, davanın geleceğini mümkün olduğunca kontrol altına alarak müvekkilin savunmasını gerçekleştirir. Tüm bu süreçte avukatın Türk Ceza Kanunu esaslarına uygun olarak hareket etmesi oldukça önemlidir.

Avukatlık Hizmetleri

Bilişim Avukatı

read more

Boşanma Avukatı

read more

Gayrimenkul Avukatı

read more
ceza avuktının baktıgı davalar

Ağır Ceza Avukatı Duruşmada Müvekkilinin Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Ceza ya da ağır ceza davalarında en çok merak edilen bir diğer konu ise tutulan avukatın müvekkilinin yerine duruşmada beyan verip veremeyeceği olur. Bu noktada avukatın sadece hukuki temsilci olarak davada yer alabileceği unutulmamalıdır.

Türkiye hukuk sistemine uygun şekilde müvekkilini savunan avukat, yaşanan olayı bizzat mahkemede anlatamaz. Yalnızca sanığın kendisi beyanda bulunabilir. Sanık olayla ilgili bildiği her şeyi mahkemeye ileterek davayı yönlendirir. Ancak bu noktada avukat sanığa yol gösterici olur.

Bu durumun temel nedeni ise yaşanmış olan bir olayın detaylı anlatımının sadece olayı yaşayan kişiler tarafından yapıldığı takdirde güvenilir kabul edilmesidir. Sanığın avukatı ise sanığa avantaj sağlayacak delilleri bularak mahkemeye sunar. Sunulmuş olan diğer delilleri de değerlendirerek gerekli gördüğünde itiraz eder. Tanıklara soru sorarak müvekkilinin savunmasını destekler.

Ayrıca adli kontrol kararına itiraz ederek gerekçelerini ifade edebilir. Bazen arama kararı ve el koyma kararı gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Bu noktada avukat yine gerekçelerini dile getirerek itiraz hakkını kullanabilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada Fazla Sayıda Kişiyi Savunabilir mi?

Ceza davalarına bakan bir avukatın genellikle aynı davada sadece tek bir kişiyi savunabileceği düşünülür. Oysaki bu tür davalarda avukat çok sayıda kişiyi aynı anda savunabilir.

Burada avukatın kaç kişiyi savunduğu değil, savunduğu kişilerin birbirleriyle bir menfaat çelişkisinin olmaması önemlidir. Yani avukat isterse aynı davada 100 kişiyi bile savunabilir ancak savunduğu kişilerden birinin bile diğerleriyle menfaat çelişkisinin olmaması gerekir. Bunun nedeni ise menfaat çelişkisi olan kişilerden birinin savunmasında yer alan unsurların diğerininkine zarar vermesidir.

Buna göre eğer avukatın savunduğu kişi için yaptığı çalışmalar, diğer müvekkillerinin haklarına zarar vermezse ve onun savunmasını engellemezse ortada herhangi bir sorun olmaz. Bu durumda yasal açıdan avukat istediği kadar kişiyi sorunsuz bir şekilde savunabilir.

Davanın başında müvekkiller arasında menfaat çelişkisi olmadığı halde ilerleyen süreçte bu tarz bir çelişki ortaya çıkarsa avukatın bu durumu engellemek için müvekkillerinden birini savunmayı bırakması gerekir. Aksi takdirde müvekkilinin savunma hakkı zarar görür ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Hatta avukat görevi kötüye kullanma konusunda dahi suçlanabilir.

Ceza Davası Nasıl Açılır

Ceza davasının açılması için savcının düzenlemiş olduğu iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.  İddianamenin on beş gün içerisinde mahkeme tarafından kabul edilmesi ile ceza davası açılır. İddianamenin kabul edilme aşamasında mahkemenin göz önünde bulundurduğu bazı noktalar vardır. Bunlar; İddianamede bulunması gereken şartların varlığı, delillerin suçluyu kuşku bırakmayacak şekilde ortaya koymasıdır.  Bu koşulların sağlanması halinde iddianame kabul edilir, eksiklik varsa iddianame savcılığa iade edilir.

Savcı tarafınca hazırlanmış iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi sonucu, mahkeme tarafından duruşma günü belirlenecektir. Her mahkemenin iş yoğunluğu farklı olduğundan ve dosyanın durumuna bağlı olarak duruşma günü hakkında net bir tarih verememekteyiz.  Mahkemenin iş yoğunluğuna göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak 3 veya 4 içerisinde duruşma günü verilebilmektedir. Bu tarih aralığı değişken olup 1 ay kadar kısa sürede de duruşma günü belirlenebilir, bu süre 9 aya kadar da uzayabilir.

 

Ceza Davası İçin Avukat Şart Mı?

Türk Hukuk sisteminde tarafların avukat ile temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aksine herkesin hukuk önünde kendini savunma hakkı vardır. Bundan dolayı hangi sıfatla mahkeme huzuruna çıkarsanız çıkın avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Fakat mahkeme kararları karşısında zarar görmemeniz ve hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim almış kişilerden yani avukatlardan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak, ceza davalarınızda ve diğer davalarınızda sizin yükünüzü hafifletecektir. 

Bu hukuki süreçlerde uzman ve profesyonel avukatlık tarafından  hizmeti alınmazsa ciddi hak kayıplarına ve telafisi imkansız zararlara uğranabilir. Ayrıca hukuki süreç başlamadan önce avukatlık ve danışmanlık hizmeti alırsanız önünüzü daha net görebilir ve hukuki sorunları engelleyebilirsiniz. Ceza davalarında avukat tutma şartı olmamakla beraber, iyi bir ceza avukatı ile çalışmanız davanızın başarıyla sonuçlanmasını sağlayabilir. Yanardağ Avukatlık olarak müvekkilimizin hakkını en iyi şekilde savunuyor ve sonuç odaklı hizmet veriyoruz.

 

Bir Ceza ya da Ağır Ceza Davasında Avukatın Görevi Ne Zaman Son Bulur?

Ceza ya da ağır ceza davalarında avukatların görevi oldukça kapsamlıdır ve fazlasıyla özen gerektirir. Bu sürecin son bulması için ise avukatın görevlendirildiği davanın sonlanması ve karara bağlanması gerekir. Bu süreçte kararın kesinleşmesi önemlidir. Aksi takdirde avukat davayı takip etmeyi bırakamaz. Ayrıca yerel mahkeme kararını verdikten sonra avukatın görevi son bulmaz çünkü kararın kesinleşmesi için Yargıtay aşamasının da tamamlanması gerekir. Karar Yargıtay aşamasından geçerken avukat yine takipte olur. Yargıtay aşaması tamamlandıktan sonra ise avukatın görevi son bulur. Kural olarak bu durum geçerli olsa da müvekkil ve avukat arasında anlaşarak sözleşme yapabilir, bu süreç öncesinde avukatın görevinin son bulmasını kararlaştırabilir.

ceza avukati

Ceza Avukatı / Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Halk arasında oldukça yaygın kullanılan ceza ya da ağır ceza avukatı tabiri, mevzuatta olmamasına rağmen avukatların uzmanlıklarını ifade etmek amacıyla ortaya çıkar. Böylece ceza davası için deneyimli bir avukat arayışı içerisinde olan kişiler, bu alanda yetkinliğini kanıtlamış kişilerden hukuki destek alır.

Asliye ceza mahkemesinde davası görülen kişiler, bu tür davalara aşina olan avukatlara yönelir. Bu alanda faaliyet gösteren avukatların baktığı davaları oluşturan başlıca suçlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kasten adam öldürme suçu
 • Yağma suçu
 • Zimmet suçu
 • Adam yaralama suçu
 • Hile yapma ve hileli iflas suçu
 • İrtikap suçu
 • Tehdit ve şantaj yapma suçu
 • Rüşvetten doğan suç
 • Hakaret suçu
 • Ağır yaralama suçu
 • Taksirli adam öldürme suçu
 • Cumhurbaşkanına karşı suikast ve fiili saldırı suçu
 • Yasama organına karşı suç
 • Düşman devlete karşı maddi ve manevi yardımda bulunma suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama suçu
 • Siyasal suç
 • Askeri casusluk suçu

Oldukça geniş bir alana yayılan ceza davaları, asliye ceza mahkemesinde görülür. Türkiye’de resmi olarak branşlaşma olmadığı için isteyen her avukat bu davalardan herhangi birinde hukuki temsilci olabilir.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakıyor

Toplumun düzenini koruyan ceza hukuk kurallarının ihlal edilmesi ile suç kavramı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu suçta suçlunun tespiti ve uygulanacak olan ceza yargı ile belirlenir. Bu yargılamada kişinin hak ve özgürlüklerini koruma konusunda devreye giren ceza hukuku avukatları vardır. 

Ceza davalarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alan ceza davaları avukatları; şüpheliyi veya sanığı ve müştekiyi korumakla yükümlüdür. Herkesin davalarda savunulma hakkı vardır. Suç işleyen kişilerin, suça sürüklenen kişilerin veya suçtan etkilenen kişilerin yardım alabileceği en doğru kişi bir ceza avukatı olmalıdır.

 Yargılamanın savunma makamında rol oynayan ceza avukatlarının önemi yadsınamayacak kadar çoktur. Delillerin toplanmasında, tanıkların tespitinde ve yargılamanın müvekkili için adil bir şekilde ilerlemesinde etkin bir konumdadır. 

Ceza avukatının görevi ise müvekkilinin en iyi şekilde yargılanması sağlamak ve duruşma öncesinde lehine olabilecek durumları tespit etmek ve bunları çözmektir.

 

Ağır Ceza Avukatı / Ceza Avukatı Görevi Nedir?

Avukatların yaptığı işler oldukça merak edilir. Özellikle ceza davalarına bakan ve bu alanda uzmanlık edinen avukatların gerçekleştirmesi gereken görevler, fazlasıyla kapsamlı olduğu için sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Türk Ceza Kanunu’na göre asliye ceza mahkemelerinde görülen davalara bakan ağır ceza avukatı görevi yani avukatların göstermesi gereken faaliyetler detaylı olarak belirlenmiştir. Bu tür davalarda müvekkilini savunması amacıyla görevlendirilen yasal temsilciler, hukukun belirlediği sınırlar dâhilinde müvekkilinin hakkını korur ve mağdur olmasının önüne geçer.

Oldukça ciddi cezaların söz konusu olduğu bu tarz davalarda öncelikle suç teşkil eden bir fiil gerçekleşir. Ardından soruşturma başlatılır ve iddianame kabul edilir. Bunun ardından kovuşturma aşaması başlatılır. Bu süreçte davaya dâhil olan tarafların yasal temsilci edinme hakkı olur.

Bu noktada yasal temsilci olarak atanan avukat, özenli bir şekilde savunma dosyasını hazırlayarak mahkemeye sunar. Böylece suç şüphesi altında bulunan kişilere yardımcı olan ceza ya da ağır ceza avukatı, müvekkilinin hürriyetinin kısıtlanmaması için faaliyet gösterir. Ayrıca müvekkilin ekonomik açıdan da zarara uğramasının önüne geçer. Gerekli görürse ceza yargılamasında olağan kanun yolları (temyiz ve istinaf) seçeneklerine başvurur. Bunlar kesinleşmemiş kararlar için gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemler istinaf, itiraz ve temyiz olarak bilinir. Şayet kesinleşmiş olan kararlar için itiraz, yargılama ya da kanun yararına bozma gibi işlemler söz konusu ise ceza mahkemesinde olağanüstü kanun yollarına başvurulur.

Ceza davalarına bakan avukat, davayı yakından takip eder ve gerekli işlemlerin zamanında yapıldığından emin olur. Ayrıca şahitleri ve kanıtları inceleyerek müvekkilinin yararına olan detayları belirleyip mahkemede bunları sunar.

Alanında deneyimli olan bir avukattan destek alan kişi, Türk Ceza Kanunu kapsamında hakkını en iyi şekilde savunma fırsatı bulur ve mağdur olmadan davanın sonuçlanmasını sağlar.

Adam Öldürme Suçunda Avukatın Önemi

Kasten ya da taksirle ölüme neden olma suçu, niteliği bakımından sanığa oldukça ağır cezaların verilmesine neden olur. Bu yüzden ağır ceza davalarına bakan deneyimli avukatlardan destek almak gerekir. Böylece savunma tarafı güçlü olur ve hukukun izin verdiği ölçüde sanığın hak ve hürriyeti korunur.

Avukat, suçun basit ya da nitelikli olup olmadığını değerlendirerek kapsamlı bir savunma dosyası hazırlar. Özellikle nitelikli suçlarda bu durumun mahkemede ispat edilebilmesi için zorlu ve zahmetli bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekir. Bu da ancak ceza davalarında uzman olan avukatlarla mümkün olur.

Sadece dava değil ağır yakalama ve gözaltına alma kararı çıktığında da müvekkilinin yanında olan, her türlü konuda onu sakinleştirip yol gösteren avukat, sürecin mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesine destek olur. Ayrıca ceza yargılamasında ifade ve sorgu sürecinde de avukatın desteği çok önemlidir. Adam öldürme suçlarında her bir detay özen gerektirir.

Suçun hangi hallerde gerçekleştiği, olayın öncesinde ve sonrasında tarafların davranışlarının nasıl olduğu gibi detaylar da avukat tarafından incelenerek değerlendirilir. Böylece vakayı bütün bir şekilde inceleyen avukat, önemli ayrıntıları fark ederek suçun nitelikli hallerini keşfedebilir ve bunları mahkemede sunabilir. Böylece davanın yönü önemli ölçüde değişir.

Bazen avukatın detaylı çalışması sayesinde kasten adam öldürme suçunda haksız tahrik olduğu anlaşılır ve mahkemede kanıtlarla durum netleşir. Bu sayede suçun haksız tahrik sonucu işlendiği kanıtlanarak failin indirimli ceza alması sağlanır.

Adam öldürme suçu söz konusu olduğunda meşru müdafaa durumu da avukat tarafından dikkate alınır ve bu yönde araştırmalar yapılır. Bu tür durumlarda adam öldürme suçundan faile ceza verilmez. Bu nedenle gerçekleşen fiilin meşru müdafaa altında olup olmadığı oldukça hassas bir konudur ve detaylı bir değerlendirme gerektirir. Şayet meşru müdafaa durumu varsa avukatın bu durumu kanıtlaması gerekir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Avukatın Yeri

Ceza davaları kapsamında incelenen suçlardan biri de nitelikli dolandırıcılık suçudur. Bu tür suçlar oldukça farklı şekillerde işlenir ama her biri malvarlığı suçları arasındadır. Nitelikli dolandırıcılık söz konusu olduğunda avukatın bu alanda deneyimli olması gerekir. Aksi takdirde birçok sorunla karşılaşılır.

Dava dosyasına göz atan avukat, özellikle davanın sadece hukuk bilgisiyle takip edilip edilemeyeceğini belirlemelidir. Çünkü çoğu zaman hukuk bilgisinin yanı sıra, teknik bilgiye de ihtiyaç duyulur. Örneğin; bilişim alanında yer alan basit dolandırıcılık suçlarında bilişim konusunda deneyimli olan kişilerle karşılıklı görüşme sağlanmalıdır. Bu sayede ufak detaylar atlanmadan kusursuz bir savunma gerçekleştirilebilir.

Bazen de bu tür nitelikli dolandırıcılık suçlarında fail, aslında alacağını karşılamak amacıyla böyle bir adım atmıştır. Böyle zamanlarda da ceza indiriminin uygulanması söz konusu olur. Bu nedenle avukatın kapsamlı bir araştırma yapması önemlidir. Avukatın ceza indirimi sağlayabilecek tüm ayrıntıları değerlendirerek müvekkilinin işine yarayabilecek konuları avantaj haline getirmesi gerekir.

Bazen suçun neden olduğu zarar fail tarafından karşılanır. Bu durumda zarar giderildiği için faile verilen cezada indirim uygulanır. Avukat ise bu cezada uygulanan indirim oranının kanuna uygun olup olmadığını kontrol eder ve gerekli durumlarda uygulanan indirime itiraz eder.

Yağma Suçunda Deneyimli Bir Avukatın Sağladığı Avantajlar

Kişinin sadece mal varlığını değil, özgürlüğünü de tehdit eden yağma (gasp) suçu, oldukça ağır suçlar arasında yer aldığı için faillere verilen cezalar da büyük olur. Bu nedenle hafifletici faktörleri detaylar arasında bulmayı başaran bir avukattan hukuki destek alınması çok önemlidir.

Bu sayede avukat yağma suçuyla ilgili dosyayı incelerken suçun vasıf olarak doğru bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğine dikkat eder. Bu suç genel olarak şiddet ve tehdit ile gerçekleştirilen bir hırsızlığı ifade eder. Bu iki suçun birbirine karıştırılmaması gerekir. Çünkü her ikisinin cezai yaptırımları oldukça farklıdır. Bu nedenle avukatın öncelikle fiil işlenirken ortada herhangi bir tehdit ya da saldırı durumunun olup olmadığını incelemesi gerekir. Şayet ortada böyle bir durum yoksa failin sadece hırsızlıktan yargılanması gerekir.

Ayrıca bu fiil, alacağın tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirildiyse cezada indirim uygulanır. Avukatın bu detaya da özen göstermesi gerekir. Aynı şekilde suç nedeniyle ortaya çıkan zararın karşılanması da cezanın azalmasını sağlar. Bunlara ek olarak failin pişmanlık göstermesi ve mağdurdan af dilemesi de ceza indirimine neden olduğu için avukat tarafından değerlendirilmelidir.

Zimmet Suçunda Dikkate Alınması Gerekenler

Herhangi bir kamu görevlisinin kendisine teslim edilen ve güvenli bir şekilde muhafaza etmesi istenen malı kendi üzerine geçirmesi ya da başka birine vermesi sonucu ortaya çıkan zimmet suçu, bir nevi görevini kötüye kullanma olarak da ifade edilebilir. Ancak burada özellikle kamuya ait mal varlığını izinsiz alma durumu söz konusudur.

Böyle zamanlarda avukatın özellikle failin kamuda yaptığı işi iyice incelemesi gerekir. Bu sayede yapılan işin teknik boyutu hakkında net bilgi edinmesi mümkün olur. Bu detayın bu kadar önemli olmasının nedeni ise aslında failin yaptığı işin teknik olarak görev olup olmadığının anlaşılmasıdır. Yargılama sürecinde bu detay, verilecek cezanın belirlenmesinde büyük rol oynar.

Eğer ortada teknik açıdan böyle bir görev yoksa zimmet suçu da gerçekleşmemiş olur. Bu da davanın yönünü değiştirir. Avukat hesap raporu alarak konuyla ilgili araştırma yapar ve aldığı bilgileri değerlendirir. Konuyla ilgili bilirkişiden rapor alarak savunmasını güçlendiren avukat, mahkemede tüm belgeleri sunarak faili savunur.

Karşılıksız Çek Cezası Nedir? Şikâyet Süresi Ne Kadardır?

Piyasada nakit kadar sıklıkla tercih edilen çekler ile ilgili de sıklıkla karşılıksız çek cezası nedir, bu durum karşısında neler yapılır şeklinde sorular merak edilir. Kanunun belirlediği süre içerisinde ibraz edilmiş olmasına rağmen karşılıksız olan her bir çek için 1500 güne kadar adli para cezası verilir. Bu ceza, karşılıksız olan çekte belirtilen miktardan az olamaz.

Bu tür karşılığı olmayan çekler için belirli bir şikâyet süresi vardır. Bu nedenle bu süreyi aşmamak çok önemlidir. Bu noktada ceza davasına bakan bir avukatla görüşülmesi ve ceza davalarında dava zamanaşımı, şikâyet süresi gibi konularda bilgi edinilmesi gerekir.

Şikâyete bağlı olan bu suç için 3 aylık bir şikâyet süresi olur. Bu süre ise çekin karşılıksız olduğuna dair yapılan işlem ile başlar. Şikâyet süresi içerisinde yapılan başvuruların ardından davalar ise icra ceza mahkemesinde görülür.

Karşılıksız çek suçundan dolayı cezası belirlenen kişinin adli para cezasını 30 gün içerisinde ödemesi gerekir. Bu süreçte ödemesini yapmayan kişinin cezası ise doğrudan hapis cezasına dönüşür.

Tüm bu detaylarla ilgili bilgi almak ve süreci doğru yönetmek için uzman bir avukattan destek almak gerekir. Karşılıksız çek suçunun yanı sıra resmi belgede sahtecilik suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, bilişim suçu, parada sahtecilik suçu veya hileli iflas suçu gibi ceza davalarında görülen tüm suçlar için profesyonel hizmet sunan bir avukata başvurmak önemlidir.

Haksız Yere Tutuklanma Nedeniyle Tazminat

Koruma tedbirleri olarak bilinen tutuklama, yakalama, gözaltı ya da el koyma gibi tedbirlerin usulüne uygun şekilde alınması gerekir. Aksi takdirde mağdur olan kişilerin hukuki olarak hakkını araması mümkündür.

Şayet haksız yere tutuklanma söz konusu ise kişinin tazminat alması mümkün olur. Bu durumda hemen bir avukatla iletişime geçilmesi ve hukuki destek alınması yararlı olur.

Ceza hukuku kapsamında hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında alınan koruma tedbirlerinin ölçülü ve orantılı olmaması durumunda özellikle şüphelinin suçsuz olduğu anlaşıldığında kişinin maddi ve manevi tazminat hakkı doğar. Böylece davayla ilgilenen avukat dosyayı kapsamlı bir şekilde hazırlayarak haksız yere tutuklanmanın olduğunu mahkemede kanıtlar. Böylece müvekkilinin hakkını savunur ve haksız yere tutuklanma nedeniyle tazminat (koruma tedbirleri nedeniyle tazminat) alarak mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları atar.

Deneyimli ve Uzman Bir Ceza Avukatının Önemi

Ceza davalarında ciddi suçların yer alması ister istemez verilen cezaların da ağır olmasına neden olur. Ancak bu tür davalarda birçok detaya dikkat edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması gerekir. Ufak bir ayrıntı suçu işlemiş olan kişinin cezasında büyük değişikliklere neden olur.

Bu yüzden neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, adam öldürme suçu, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi ceza davalarına konu olan suçlarda alanında deneyimli ve uzman bir avukattan destek almak gerekir.

Hukukun en sorunlu ve çekişmeli alanında müvekkillerini savunan ceza avukatlarının mesleki etik kurallara göre hareket ederken müvekkilinin de hakkını kusursuz şekilde koruması gerekir.

Suç teşkil eden bir fiili gerçekleştiren müvekkilini savunması gereken avukat, hem gerçekleri ortaya çıkarır hem de müvekkilinin suçunu hafifletecek ya da masum olduğunu ispat edecek deliller arar.

Savcılığın suçlamalarına karşı eksiksiz bir savunma dosyası hazırlayarak mahkemeye sunan avukat, dava sonuçlanana ve karar kesinleşene kadar müvekkilini temsil etmeye devam eder.

Bu tür ceza davaları oldukça çeşitli olduğu için avukatların talep ettiği ücretler de farklılık gösterir. Bu noktada avukatın deneyimi, uzmanlığı, davanın zorluğu ve dava için ortaya çıkan masraf gibi faktörler avukatlık ücretleri üzerinde etkili olur. Avukatlık ücret tarifesi ise her yıl BARO tarafından belirlenir ancak bu tarifede asgari ücretler yer alır. Bu tarifenin altında avukatlık ücreti alınması yasak iken üst sınır konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türk Hukuk sisteminde tarafların avukat ile temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aksine herkesin hukuk önünde kendini savunma hakkı vardır. Bundan dolayı hangi sıfatla mahkeme huzuruna çıkarsanız çıkın avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Fakat mahkeme kararları karşısında zarar görmemeniz ve hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim almış kişilerden yani avukatlardan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak, ceza davalarınızda ve diğer davalarınızda sizin yükünüzü hafifletecektir. Bu hukuki süreçlerde uzman ve profesyonel avukatlık tarafından  hizmeti alınmazsa ciddi hak kayıplarına ve telafisi imkansız zararlara uğranabilir. Ayrıca hukuki süreç başlamadan önce avukatlık ve danışmanlık hizmeti alırsanız önünüzü daha net görebilir ve hukuki sorunları engelleyebilirsiniz.

Ceza davalarında avukat tutma şartı olmamakla beraber, iyi bir ceza avukatı ile çalışmanız davanızın başarıyla sonuçlanmasını sağlayabilir. Yanardağ Avukatlık olarak müvekkilimizin hakkını en iyi şekilde savunuyor ve sonuç odaklı hizmet veriyoruz

.

Ceza hukuku davalarında ceza avukatları; sanığı, mağduru, şüpheliyi, suçtan zarar göreni, suçtan sorumlu olanı veya suça sürüklenen kişiyi temsil eder.   İnsanların en temel haklarından biri olan özgürlük hakkının kanunlar önünde savunulması oldukça önemlidir. Kişinin haksız yere cezalandırılması veya hak etmediği bir cezaya çarptırılması, kişiyi maddi ve manevi olarak yıpratmakta ve zorluklar çıkarmaktadır. Bundan dolayı da ceza davalarınızda avukatla çalışmak oldukça önemlidir.  Alanında uzman, deneyimli ve kanun güncellemelerini yakından takip eden bir cezaya avukatı sizi davanızda en iyi şekilde savunabilir ve lehinize karar alınmasını engelleyebilir.  İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu olarak sizi davalarınızda en iyi şekilde savunabilmek için var gücümüzle çalışmaktayız ve hukuka dair gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.  

Ceza avukatı tutmak isteyenlerin belli bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Ceza avukatı ücretleri davadan davaya göre farklılık göstermektedir. Avukatılık ücretlerinin değişiklik göstermesinde etkili pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin arasında avukatın tecrübesi, deneyimi , suçun niteliği, dava süresinin uzunluğu gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca davanın görüldüğü yer de ücretlerin değişiklik göstermesinde etkilidir. Örneğin İstanbul ceza avukatı ile farklı bir il veya ilçedeki en iyi ceza avukatının talep ettiği ücret farklılık göstermektedir. Ceza hukuku alanının genişilği ve zor olması sebebi ile avukatın bu alanda tecrübe kazanmasıyla avukatlık ücretleri de artmaktadır.

2021 yılı ceza davası için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi   24 Kasım 2020’de yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu ücret tarifesi ile avukatlar, belirlenen en alt ve en üst ücret sınırına uymak zorundadır.

Taraflar duruşmaya gelerek olayı bizzat kendileri anlatmalıdır. Olayı anlattıktan sonra davayı ceza avukatı aracılığı ile takip edebilirler. Hakim her iki tarafı da dinler ve olayın nasıl oluştuğunu ve neyden kaynaklandığını anlamaya çalışır. Yani ceza avukatı duruşmada müvekkilinin yerine geçerek beyanda bulunamaz. Suç işlendiğini dair açılan davada beyanda bulunma hakkı sanığa, mağdura, tanığa ve müştekiye aittir. Beyanda bulunma hakkı başka bir kişiye devredilemez.

Ceza avukatının aynı davada savunacağı kişi sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani ceza avukatı aynı davada birden çok kişiyi savunabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, kişiler arasında menfaat çekilmesinin olmamasıdır. Örneğin; bir tarafın hakkını savunurken bu hak diğer tarafa zarar veriyorsa bu taraflar arasında menfaat çekişmesi olduğu kabul edilir. Bu yüzden ceza avukatı, iki taraftan birini seçmek zorundadır.

Ceza avukatınız, davaya kusursuz bir şekilde hazırlanarak sizi en iyi şekilde temsil eder. Ceza davasına bakam ceza avukatı hukuktan aldığı yetkiyi sonuna kadar kullanarak müvekkilini savunur. Müvekkilinin haklılığı ispatlamak için, delilleri toplar, dava konusu hakkında detaylı araştırmalar yapar ve emsal davalarda alınan kararları inceler.

Bir ceza dosyası incelenirken öncelikle;

 • Dosya en sondan başlamak üzere başa doğru okunur.
 • Olaya dair genel bir şema çıkarılır ve kişiler ile deliller eşleştirilir.
 • Suçla ilgili araştırma yapılır, suça dair alınacak ceza öngörülerek dava dosyasındaki deliller çerçevesinde durum değerlendirilir.
 • Davanın bulunduğu sürece yönelik yol haritası oluşturulur ve her ihtimal göz önünde bulundurularak davanın kurgusu yapılır.
 • Dava dosyasına göre müvekkile rapor ve teklif sunulur.

Bir ceza davası dosyasının incelemesi ortalama 3 ila 10 gün arasında değişiklik göstermektedir.  Yanardağ Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu olaraceza davası dosyalarınızı titizlikle ve özenle incelemekteyiz. Sadece ceza davası dosyası değil,  Boşanma davası, Bilişim Suçları Avukatı  dosyası gibi sunduğumuz hizmetlerin dava dosyalarını titizlikle incelemekteyiz.

alanında uzman avukat kadromuz ile yanınızdayız!

Call Now ButtonHemen Arayın